63. TƯỜNG BẰNG BÙN PHÂN

Có một ông thầy giáo dạy tư, oán hận chủ nhà cung ứng thức ăn đạm bạc, chủ nhà liền giải thích:

- “Thưa thầy, hôm trước thầy có dạy học trò rằng: “thịt tuy nhiều, nhưng không được ăn nhiều”, cho nên tôi không dám đem thịt cho thầy ăn”.

Thầy giáo nổi giận nói:

- “Nếu tôi giảng “tường bằng bùn phân” thì ông đem bùn phân đến cho tôi ăn à?”

(Tiếu Hải Thiên Kim)

Suy tư 63:

Thầy giáo dạy học thì có nhiều ví dụ cụ thể và đôi khi có những ví dụ rất trừu tượng tùy theo tiết học, đó là việc của thầy giáo của sách vở và của tri thức mà chuyện ăn chuyện uống không được chen vào.

Thời nay, phụ huynh học sinh không bắt bí cung cấp thức ăn đạm bạc cho thầy giáo, nhưng chính thầy cô giáo bắt bí phụ huynh của học sinh cho học sinh những “kiến thức đạm bạc” (tức là chỉ dạy sơ sơ qua loa cho đúng chương trình, còn lại thì bắt học sinh phải đến nhà riêng của mình để học thêm) và buộc phụ huynh phải chi tiền cho hon em đi học thêm mới có thể học được tốt hơn...

Nhà trường và gia đình là hai nơi đào luyện căn bản tri thức và lòng yêu thương cho các em, nhà trường thì bao gồm cả thầy cô giáo, học sinh, các chương trình học, vui chơi và tất cả những ai làm việc ở nhà trường, đều phải trở thành gương mẫu mô phạm cho học sinh; gia đình bao gồm cha mẹ, con cái và tất cả những gì có liên quan đến việc giáo dục con em trong gia dình, như truyền hình, sách báo và ngay cả cách sống của cha mẹ, có như thế sau này các em mới là những người có ích cho xã hội và cho Giáo Hội.

Cha mẹ tôn trọng việc dạy học của các thầy cô giáo, thầy cô giáo tận tâm với việc dạy dỗ học sinh mà không cần tìm cách bắt bí các phụ huynh học sinh trong việc dạy ngoài giờ, thì hình ảnh các thầy cô giáo mãi mãi là mẫu gương “trồng người” cho các bậc phụ huynh, cho các học sinh, và như thế việc “tôn sư trọng đạo” lại càng có ý nghĩa hơn nữa.

Người Ki-tô hữu thì biết việc này hơn bất cứ người nào, cho nên khi làm thầy cô giáo thì những người thầy cô giáo mang danh Ki-tô hữu này luôn đem Lời Chúa đặt vào trong bổn phận dạy học của họ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info