65. CHÊ LEO LẺO (I)

Trước đây có một chủ nhà nuôi một con chim sáo, và đem nó bỏ bên một cái trống lớn, các gia nhân của chủ nhà mỗi khi nghe tiếng trống hiệu của chủ nhân mà nghỉ việc.

Một hôm, đột nhiên nghe tiếng trống đánh tùng tùng loạn xà ngầu, các gia nhân đều thu dọn trở về nhà, chủ nhân giận dữ chất vấn:

- “Hôm nay ta chưa đánh trống hiệu, tại sao các người đã nghỉ việc?”

Các gia nhân đều nói:

- “Bởi vì nghe tiếng trống đánh nên mới trở về ạ !”

Chủ nhân đi ra phía trước kiểm tra thì thấy con chim sáo đang nhảy loạn xạ trên cái trống, bèn lớn tiếng mắng:

- “Mày là đồ chim chết tiệt mà cũng đến đánh trống à !”

(Tiếu Hải Thiên Kim)

Suy tư 65:

Không ai thích người leo lẻo lắm lời lắm chuyện, nhưng có người thích đem chuyện của người khác nói leo lẻo; không ai thích người ngồi lê đôi mách, nhưng có người thích nghe chuyện của người khác và nói leo lẻo với người khác; chim sáo nhảy nhót trên cái trống thì không tội gì cả, nhưng ông chủ lại chê nó leo lẻo mà không nghĩ lại là tại vì mình đặt nó bên cái trống…

Ở đời có những người chê leo lẻo cái khuyết điểm nhỏ của người khác, nhưng lại che giấu cái khuyết điểm to lớn của mình, bởi vì khi leo lẻo chê ai điều gì thì chính mình cũng đã đang mang khuyết điểm như thế...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info