13. Thống hối tội lỗi là làm lại bí tích Rửa Tội, là cùng với Thiên Chúa lập giao ước lần thứ hai.

(Thánh Clement)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info