12. Con người ta ai cũng đều có tội, nhưng người cố tình không tỉnh ngộ thì là ma quỷ.

(Thánh nữ Catharine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info