27. NƯỚC HỒ ĐÃ KHÔ

Trên đường phố huyện Võ Lăng có một thiếu niên rất thường nói dối.

Có người lớn tuổi nói:

- “Mọi người đều nói mày nói dối là số một, mày thử nói dối tao nghe xem sao?”

Thiếu niên trả lời:

- “Xin lỗi, hôm nay không có hứng nói vu vơ để ông giải buồn, bởi vì tôi mới nghe người ta nói đã làm cạn nước trong hồ phía đông và đi bắt cá rồi, tôi cũng phải đi bắt cá đây”.

Lão già nghe xong thì tin và cho là thật, và cũng nhắm hướng đông mà đi, đến nơi thì chỉ thấy biển đông nước chảy cuồn cuộn, nhìn không thấy bờ bên kia, mới biết đó là lời nói dối.

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 27:

Không phải chỉ con nít hoặc những người nhẹ dạ mới bị lừa, nhưng ngay cả những người đã lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm cũng bị lừa như ai, thế mới biết đời không phải như ta tưởng...

Người theo đạo lâu năm chưa chắc là đã có đức tin mạnh hơn những người mới theo đạo, và những người lớn tuổi chưa chắc là có đức tin kiên cường hơn những người tuổi nhỏ, bởi vì đức tin không tùy thuộc vào tuổi tác và ngày tháng trong sổ Rửa Tội, nhưng tùy thuộc vào đời sống tâm linh của mỗi người. Bởi vì có những người Ki-tô hữu đạo gốc, đạo dòng nhưng đức tin thì hời hợt như cây không gốc không rễ, nên họ rất dễ dàng tin vào những chuyện ma quái thần thánh, tin vào những lời dị đoan dối trá của ông đồng bà cốt, những người này chỉ cần một vài thử thách nhỏ là mất đức tin và bán linh hồn cho ma quỷ.

Tin vào lời Chúa dạy qua Hội Thánh của Ngài là đảm bảo cho đời sống mai sau trên thiên đàng với Ngài; kiên trì trong đức tin là chìa khóa mở cửa Nước Trời khi chúng ta lìa cõi đời tạm này...

Ai hiểu thì hiểu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info