21. Người mà con phải cứu tế chính là người nghèo, nhưng người làm cho con vui vẻ hồi phục tình giao hảo chính là Thiên Chúa.

(Thánh Christina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info