62. NHẬN GÁI ĐĨ LÀM MẸ

Ở trong tỉnh Phúc Kiến có một cô gái làm đĩ, mặc dù dung mạo không còn sắc sảo như trước, nhưng vẫn còn mấy phần nhan sắc, nhưng tìm nơi để kiếm chồng thì hình như không được như ý.

Lại có một con trai của người Phúc Kiến, từ nhỏ đã tiến cung làm hoạn quan, nghe nói mẹ ở Thượng Kiến bèn sai người đi mời mẹ đến đoàn tụ.

Bà mẹ rất phấn khởi đi đến đợi ngoài cung, hoạn quan vừa nhìn thấy mẹ mình tuổi đã lớn, dung mạo khó coi, bèn nói với người hầu:

- “Đây không phải là mẹ của ta, mẹ của ta làm gì mà xấu như xạ xoa thế này?”

Nói xong thì nghênh ngang bỏ đi.

Sau đó, người hầu thấy ông ta ham hư vinh, bèn đến Phúc Kiến tìm kiếm người phụ nữ đẹp, thì tìm được gái đĩ ấy và đem về cung. Quả nhiên tên hoạn quan bái kiến và nhận gái đĩ làm mẹ mình.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 62:

Người ta có thể nhận giặc làm mẹ vì hiểu lầm chứ không ai nhận đĩ làm mẹ, nhưng trên cõi đời này không có chuyện gì mà không xảy ra, cho nên chuyện nhận đĩ làm mẹ thì cũng có thật.

Chuyện tên hoạn quan vì thích hư vinh mà nhận gái đĩ làm mẹ, cũng giống như chuyện người Ki-tô hữu vì tham lam những sự thế gian mà nhận ma quỷ làm chúa, làm cha mẹ của mình vậy. Họ là những người con cái của Thiên Chúa nhưng đã phủ nhận Ngài là cha của mình, họ là những người môn đệ của Đức Chúa Giê-su nhưng lại nhận mình là đệ tử của ma quỷ khi họ đã vì hư vinh mà chối bỏ ân sủng của bí tích Rửa Tội là nguồi mạch mọi ân sủng của Thiên Chúa...

Thời nay hình như không ai nhận gái đĩ làm mẹ vì khoa học ngày càng tiến bộ để xác minh lý lịch, nhưng thời nay vẫn còn có rất nhiều người mang danh Kitô hữu vui lòng nhận ma quỷ là phụ mẫu của mình, họ không cậy nhờ đến ân sủng của Thiên Chúa để “xác minh lý lịch” thiêng liêng của mình, nhưng lại dựa vào sự dối gạt danh vọng phù phiếm của ma quỷ để làm cho mình trở thành con cái của nó.

Thảm hại thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info