17. Phương châm của Thiên Chúa vẫn là lấy nhiều báo ít, Thiên Chúa của chúng ta tuyệt đối không so đo chúng ta dâng cho Ngài bao nhiêu, mà chỉ nhìn tâm hồn của chúng ta có khảng khái hay không, vì nguyên nhân ấy mà Ngài đem cái rất ít làm cho rất nhiều.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info