16. Bố thí tiền bạc là tài sản và ân thưởng mà người nghèo nên được, nó cũng là tiền mà Đức Chúa Giê-su Ki-tô trưng thâu của chúng ta.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info