64. BẮT ĐẦU VIẾT LẠI TRÊN MẶT

Lúc Trần Đông làm quan ở Tô Châu, thì đã ra lệnh cho thuộc hạ tiến hành xử “mặc hình” (1) cho một tên tội phạm sung quân đi lính, thích lên mặt ba chữ “đặc thích phối”.

Các quan chức văn võ trong mạc phủ nhìn thấy thì nói:

- “Nếu phạm nhân mà thích chữ “đặc” thì tội hình sẽ là một loại xa lắc xa lơ với phạm nhân này, nếu sử dụng “chữ đặc” thì quyền là ở nơi triều đình, phủ Tô Châu của chúng ta nhỏ tí xíu không thể dùng nó được !”

Trần Đông lập tức sửa chữa lại, ra lệnh cho thuộc hạ đổi chữ “chuẩn điều” (2) thay cho chữ “đặc thích” và bắt đầu khắc lại. Về sau, lúc có người ở triều đình đề cử Trần Đông là người tài cán, có vị quan nọ ở triều đình hỏi:

- “Có phải Trần Đông là người đã bắt đầu viết lại bản thảo trên mặt người không?”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 64:

Làm quan mà không suy xét kỷ trước khi ra lệnh thì hậu quả khó lường được, không những hại người mà còn mất uy tín của mình.

Có một vài linh mục cứ tưởng mình là ông vua nên ăn nói ngang tàng không nể nang một ai, làm cho giáo dân không nhìn thấy được Đức Chúa Giê-su nơi các ngài; có một vài quý vị trong ban hành giáo làm việc bên cạnh cha sở nên cứ tưởng mình là cha sở, thế là ăn nói kẻ cả với giáo dân như cha sở làm cho giáo dân không muốn đến cộng tác với cha sở...

Không ai có uy tín cho bằng linh mục bởi vì các ngài là những người đại diện Đấng giảng dạy có quyền uy, không ai được đưa lên cao như các linh mục bởi vì các ngài được chọn khi còn là những tội nhân ngập mình trong đống bùn nhơ tội lỗi, và không ai bị án nặng nề như các linh mục nếu các ngài không ý thức và sống đúng với những gì mà mình đã lãnh nhận cách nhưng không từ nơi Thiên Chúa, bởi vì càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan...

Người đời thường nhớ hoài những khuyết điểm và những chuyện không tốt của người khác, nhưng lại rất hay quên những ưu điểm và chuyện tốt lành của tha nhân.

Trái lại, linh mục thì thường nhớ đến những ưu điểm và những việc tốt của người khác, và quên rất nhanh những khuyết điểm của họ để học hỏi và cộng tác, như thế thì các ngài sẽ mắc rất ít sai lầm khi làm công tác truyền giáo trong thời đại nay.

(1) Là hình phạt lấy dao khắc trên má rồi lại bôi mực lên.

(2) Căn cứ theo điều khoản của pháp luật.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info