Các công ty bảo hiểm tại Nga gần đây đã bao gồm chi phí phá thai trong các bảo hiểm về sức khoẻ. Người mua bảo hiểm bắt buộc phải trả chi phí đó.

Vụ trưởng Vụ Truyền Thông Xã Hội của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Nga, là cha Vladimir Legoyda, đã cực lực lên án điều này và lên tiếng yêu cầu chính quyền Nga can thiệp buộc các công ty bảo hiểm chấm dứt ngay hành động trên.

Cha nói:

“Nạo phá thai không thể là một phần của bảo hiểm y tế bắt buộc. Nó không thể trở thành một chuẩn mực của cuộc sống đối với các bác sĩ, phụ nữ và nam giới. Nó không thể được cổ vũ để trở thành một thực hành chấp nhận được đối với xã hội”

Ngài nói thêm:

“Mang thai không phải là một căn bệnh, và phá thai không phải là một hoạt động y tế bình thường.”

Source: Catholic World News - Russian Orthodox spokesman: end mandatory abortion coverage