MÁI ẤM
Ảnh của Lê Trị
Đâu cần gác tía lầu son
Một vuông tổ nhỏ mẹ con sum vầy
Mẹ nuôi no đủ cả bầy.
(bt)