Tất cả các linh mục Công Giáo sẽ bị buộc phải rời khỏi Crimea vào cuối năm 2014 theo các quy định mới được thành lập bởi chính phủ Nga.

Kể từ khi nắm quyền kiểm soát của Nga Crimea, nhà chức trách Nga đã áp dụng luật đòi hỏi các cộng đồng tôn giáo phải đăng ký để được phê duyệt cho chính thức hoạt động. Thực tế là cho đến nay, không có cộng đồng tôn giáo nào trong khu vực đã được phê duyệt.

Theo quy định của Nga, chỉ có các cộng đồng tôn giáo được chính thức phê duyệt mới được mời các thừa tác viên từ các nước khác. Nga viện vào lý do này để đưa ra quyết định trục xuất tất cả các linh mục Công Giáo khỏi Crimea.

Khi được các ký giả hỏi về những khó khăn các quy tắc này sẽ gây ra cho người Công Giáo và các cộng đồng khác ở Crimea, viên chức di trú Nga trả lời trong cuộc họp báo: "Tôi không biết. Đó không phải là vấn đề của tôi”.