Vatican (VIS) – Sáng thứ Hai ngày 13/05/2013, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Juan Manuel Santos Calderon, Tổng thống Cộng hòa Colombia tại Dinh Tông Tòa. Sau đó, Tổng thống Santos đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone SDB., Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng Giám mục Dominique Mamberti, Ngoại trưởng quan hệ với các quốc gia.

Trong buổi hội đàm thân mật, câu chuyện về Mẹ Laura Montoya Upegui đã được thảo luận. Mẹ là vị thánh tiên khởi của Colombia và là người biểu đạt hoa trái của một đất nước bén rễ Kitô giáo, Mẹ được phong thánh một ngày trước tại Quảng trường Thánh Phêrô. Nghị trình thảo luận cũng bao gồm đóng góp của Giáo Hội nhằm thăng tiến nền văn hóa giao tiếp và sứ vụ của Giáo Hội trong việc phát triển nhân bản và tâm linh của đất nước, nhất là nơi những người cũng quẫn và giới trẻ.

Những thách đố mà đất nước này phải đối mặt cũng được được xem xét, nhất là những vấn nạn liên quan đến sự bất bình đẳng xã hội. Tiến trình hòa bình và tình trạng các nạn nhân của cuộc xung đột không được trợ giúp cũng được đề cập đến, với mong muốn các bên liên quan tiếp tục đàm phán, trong sự tìm kiếm chân thành sự hòa giải và lợi ích chung của đất nước. Cuối cùng, sự dấn thân của Giáo Hội nhằm bên vực sự sống và gia đình cũng được nhấn mạnh.