VATICAN - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28-10-2010, dành cho 15 GM Brazil, ĐTC nồng nhiệt khích lệ các vị dấn thân bênh vực sự sống con người đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức.

15 GM thuộc miền Đông Bắc Brazil 5, về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican 2, trong số 76 của Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, theo đó ”khi các quyền căn bản của con người hoặc phần rỗi của các linh hồn đòi hỏi, các vị chủ chăn có nhiệm vụ hệ trọng phải đưa ra một phán đoán luân lý, cả trong các vấn đề chính trị”.

ĐTC cũng nhắc lại nguyên tắc: mục tiêu không biện minh cho phương thế. Vì thế, ngài nói, ”thật là một điều hoàn toàn sai lầm và ảo tưởng khi muốn bảo vệ các quyền chính trị, kinh tế và xã hội mà không kèm theo thái độ quyết liệt bảo vệ quyền sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.. Khi các dự án chính trị, ngấm ngầm hoặc công khai, cho phép phá thai hoặc làm cho chết êm dịu, thì đó là một sự phản bội chính nền tảng của mình”.

Và ĐTC nói thêm rằng: ”Anh em thân mến trong hàng GM, khi bênh vực sự sống, anh em đừng sợ sự chống đối hoặc không được lòng dân, hãy loại bỏ mọi thái độ thỏa hiệp hoặc mập mờ làm cho chúng ta chiều theo não trạng của thế gian này”.

Trong bài huấn dụ, ĐTC cũng cổ võ các GM Brazil tăng cường việc huyến luyện cho giáo dân về giáo huấn xã hội Công Giáo, để họ dấn thân thăng tiến công bằng xã hội (SD 28-10-2010)