Sơ Dorothy Stang
Các nhà hoạt động Công Giáo đã tố cáo một số người khai hoang Ba Tây dính líu vào âm mưu giết một Giám Mục Công Giáo.

Đức Cha Erwin Krautler, Giám Mục giáo phận Xingu, người là mục tiêu của một hợp đồng thuê giết không đề cập gì đến vấn đề an ninh của ngài. Tuy nhiên, cảnh sát trong vùng xác nhận là đã cho người bảo vệ Đức Cha đêm ngày sau khi đã khám phá những âm mưu muốn giết ngài.

Đức Cha Krautler đã mạnh mẽ ủng hộ những cố gắng của người thổ dân da đỏ nhằm ngăn chặn việc xây dựng những hầm mỏ và phá rừng. Theo Hội Đồng Truyền Giáo Bản Xứ, một nhóm làm việc với những bộ lạc trong vùng, những cố gắng của Đức Cha đã buộc dây thòng lọng của những người khai phá lên cổ ngài. Những người khai phá đã bỏ ra 500,000 Mỹ Kim để giết Đức Cha Krautler.

Chính tại nơi đây, vào tháng 2 năm 2005, sơ Dorothy Stang, người Hoa Kỳ đã bị giết vì đã cản trở những cố gắng của nhóm khai hoang này. Sơ Dorothy Stang cũng bị đe dọa nhiều lần trước khi bị sát hại.