Catholic Culture, ngày 26 Tháng Mười - Ba vị giám mục của Ba Tây: Luiz Gonzaga Bergonzini – giám mục GP.Guarulhos, Benedito Beni Dos Santos - Giám mục GP.Lorena và Nelson Westrupp – giám mục GP.Santo André đã nhận được các lời đe dọa chết nặc danh sau khi kêu gọi người Công Giáo không bỏ phiếu cho bà Dilma Rousseff, người đang có triển vọng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 31 Tháng Mười tới đây.

Vào năm 2007, Rousseff đã kêu gọi hợp pháp hóa phá thai ở quốc gia Công giáo lớn nhất thế giới này.

Đức TGM Geraldo Lyrio Rocha, chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia Ba Tây (CNBB) đã phản đối những lời đe dọa và nhấn mạnh rằng, "các vị giám mục có lập trường thống nhất về bảo vệ và tôn trọng sự sống".

Ba giám mục này thuộc Khu vực miền Nam số 1 của Hội đồng, đã thúc giục người Công Giáo không bỏ phiếu cho Rousseff, việc này đã thôi thúc ủy ban công lý và hòa bình của CNBB lên tiếng.

"CNBB không đề xuất bất kỳ ứng cử viên nào và nhắc lại rằng, sự lựa chọn là một hành động tự do và ý thức của mỗi công dân", hai tuần trước đây hội đồng đã lên tiếng như vậy. "Đối mặt với trách nhiệm lớn lao này, chúng tôi kêu gọi người Công giáo xem xét tiêu chuẩn đạo đức, tôn trọng đặc biệt vô điều kiện về sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, và nhân phẩm con người."