Thứ tư sau CN V mùa Chay

Con đường tự hủy

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.“ (Mt 16,24)

Bạn thân mến,

Hôm qua chúng ta đã cùng nhau nguyện xin Chúa ban cho chúng ta trái tim bằng thịt, trái tim dám can đảm để cho bị tổn thương, dám để cho anh chị em, đặc biệt anh chị em nghèo khổ và bất hạnh quấy rầy. Những ai có trai tim đó đều sẵn sàng trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng là môn đệ của Ngài, thì điều căn bản cần làm là gì vậy? „Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.“ Tinh thần này, Đức Thánh Cha đã nhìn trong ý nghĩa của mùa Chay, đặc biệt trên đoạn đường Thánh Giá:

„Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.“ (Mt 16,24) Trong những lời này, Đức Kitô tự mình giải thích cho chúng ta biết, „Đàng Thánh Giá“ là gì vậy – và chúng ta sẽ cầu nguyện và đi đàng thánh giá như thế nào: Đàng Thánh Giá là con đường của sự tự hủy mình, nghĩa là con đường của một tình yêu đích thực. Con đường này Ngài đã đi trước chúng ta, con đường này chúng ta học được qua Đàng Thánh Giá mà chúng ta cầu nguyện. Và với tâm tình đó chúng ta lại trở về với hạt lúa mì đã chết đi – trở về với Bí Tích thánh nhất, Bí Tích Thánh Thể. Trong Bí tích Thánh Thể hoa quả của cái chết Đức Kitô, và sự sống lại của Ngài luôn hiện diện sống động giữa chúng ta. Và Ngài luôn đi với chúng ta như đã đi với các môn đệ trên đường Emmaus“ (Đàng Thánh Giá của Joseph Ratzinger, ĐTC Biển Đức XVI, tại KOLOSSEUM Roma, thứ sáu tuần thánh, 2005, phần dẫn nhập)

Có bao giờ Bạn đã đi con đường của tình yêu đích thực chưa?

Một câu hỏi rất vô duyên, nhưng lại rất đáng cần phải hỏi.

Để có thể đào sâu được câu hỏi vô duyên này, thì cần phải hỏi thêm:

Với Bạn thì tình yêu đích thực có nghĩa là gì?

Không biết Bạn sẽ trả lời như thế nào, nhưng theo tinh thần của Đức Kitô thì: „con đường của tình yêu đích thực là con đường tự hủy mình cho người mình yêu.“ Và chính Ngài, một Thiên Chúa, một con người, đã đi con đường đó tự hủy đó. Vâng, đường lên Giêrusalem không chỉ là con đường hành hương đến đền thánh, để cùng dân dân và nước nước trẩy hội vui mừng, thờ lạy Gia-vê Thiên Chúa, mà hơn hết là con đường tự hủy mình vì người mình yêu của Đức Kitô.

Ngày xưa cũng như hôm nay, Đức Kitô mời gọi mỗi người và mọi người: „Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.“

Chúng ta sẽ đáp lời mời gọi này như thế nào đây?

Chúng ta có muốn cùng lên Giêrusalem với Đức Kitô không?

Nhưng không phải để trẩy hội đâu, mà là để tự hủy cho người mình yêu đấy!

Chúng ta có dám trở nên tấm bánh bị bẻ ra cho người khác?

Chúng ta có dám với Đức Kitô trở thành hạt lúa mì chết đi,

để cho muôn vàn hạt khác sinh sôi nẩy nở không?

Lạy Chúa, theo giòng thời gian trôi, những ngày thánh đang từ từ lại đến với chúng con. Vâng, ngày Thánh vì Chúa đã ghi một dấu ấn rất sâu đậm trên thời gian này: Dấu ấn của tình yêu trên đường lên Giêrusalem để tự hủy mình vì chúng con và cho chúng con.

Chúa ơi, xin cho chúng con không chỉ biết nhận ra được, tình yêu cao vời của Chúa trong những ngày rất thánh này, mà còn giúp chúng con biết chia sẻ với Chúa những giây phút đau thương, để nhờ đó tình Thầy trò mình mãi mãi đậm sâu. Amen