Thứ 3 sau CN IV mùa Chay

Tình yêu nên một

"Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy“ (Ga 6:56)

Tình yêu không bao giờ vắng mặt.

Thiên Chúa Đấng yêu thương không bao giờ lìa xa chúng ta. Ngài hiện diện ở đó, ở đây và sống động nhất nơi bí tích thánh thể:

„Trong Thánh Thể, Chúa Kitô thật sự hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Người không phải là tĩnh. Đó là một sự hiện diện động, biến chúng ta thành những kẻ thuộc về Người, Người đồng hóa chúng ta với chính Người. Thánh Augustine hiểu điều này rất rõ. Vì được đào tạo theo Platon, nên ngài khó mà chấp nhận chiều kích "nhập thể" của Kitô giáo. Cách riêng, ngài phản ứng trước viễn ảnh bữa ăn Thánh thể," điều mà ngài cho là không xứng với Thiên Chúa. Trong những bữa ăn thường con người trở nên mạnh hơn, dường như chính con người hấp thụ luơng thực, biến nó thành một yếu tố của thực tại thân xác mình. Chỉ sau này Thánh Augustine mới hiểu chính xác rằng trong Thánh Thể điều đối nghịch xảy ra: trung tâm là Chúa Kitô đấng lôi kéo chúng ta tới Người; Người làm cho chúng ta đi ra khỏi chúng ta để biến chúng ta nên một với Người (x. Confessions, VI, 10, 16). Như vậy, người đưa chúng ta vào trong cộng đồng anh chị em.“ (Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tại Đại hội Thánh Thể Ý VietCatholic News, 31/05/2005)

Vâng, sự hiện diện của tình yêu không thể „tĩnh“ được. Tình yêu luôn có năng lượng và rất năng động. Thiên Chúa yêu thương hiện diện ở giữa chúng ta. Ngài không câm lặng ngồi đó. Ngài rất năng động, qua chính những gì Ngài đã làm, và một trong những điều mà Ngài làm tuyệt vời nhất là ban chính mình Ngài cho chúng ta: „Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.“ Sự trao ban và hiến dâng của Ngài là một lời mời gọi của tình yêu, lời mời gọi muốn biến đổi chúng ta trở thành những kẻ thuộc về Ngài. Ngài yêu chúng ta quá sức, đến nỗi Ngài muốn trở nên một, muốn đồng hóa chúng ta với chính Ngài.

Thực vậy, tình yêu không thể là tình yêu, nếu tình yêu không hiệp nhất, không nên một.

Bạn thân mến,

Hôm nay, xin Bạn giành thời gian để đến cùng dâng lễ nhé!

Khi Bạn đón nhận mình Thánh Chúa vào lòng, Bạn hãy giành thời gian để cảm nhận sự nên một của tình yêu. Chúa Giêsu và Bạn giờ đây là một đấy. Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai. Hãy ở lại trong tâm tình „trở nên một“ này lâu bao nhiêu Bạn muốn.

Cuối cùng Bạn hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện của lòng Bạn:

Lạy Chúa,

.....................................