Chúa Nhật lễ Lá

Người đẹp nhất trong muôn người đẹp

„Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,

nét duyên tươi thắm nở môi ngài,

nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.“ (Tv 45, 3)


Bạn thân mến,

Hôm nay, trong ngày lễ Lá chúng ta cùng với nhân loại chào đón người đẹp nhất giữa muôn người đẹp. Bạn hãy mường tường, cùng với muôn người Bạn đang đứng hai bên đường, trên tay cầm cành cây vạn tuế, và hồi hộp chờ đợi người đẹp vô song tuyệt mỹ.

Và hôm nay, chúng ta có thể mở miệng tung hô rằng:

„Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,

nét duyên tươi thắm nở môi ngài,

nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.“

Vâng, theo Đức Thánh Cha, thì „Giáo Hội với lời thánh vịnh trên đã xác tín và công nhận Đức Kitô là người đẹp nhất của muôn người. Nét duyên tươi thắm nở trên môi Ngài, hướng đến vẻ đẹp bên trong của những lời Ngài nói, hướng về sự vinh quang của Tin Mừng. Như vậy, vẻ đẹp được ca ngợi ở đây không phải là vẻ đẹp theo dáng vẻ bên ngoài của Đấng Cứu Thế, mà trong Ngài vẻ đẹp của chân lý được tỏ hiện, vẻ đẹp của chính Thiên Chúa, vẻ đẹp của Ngài làm cho chúng ta say mê, và thêm vào đó vẻ đẹp của Ngài tặng ban cho chúng ta sự tổn thương của tình yêu, một tình yêu thánh“ (Benedikt XVI, Joseph Ratzinger, Unterwegs zu Christus, S. 31)

Với tất cả tâm tình, trên tay cầm cành lá đã được làm phép, chúng ta cùng với Giáo Hội cất lời chúc tụng Đức Kitô, người đẹp vô song tuyệt mỹ:

Hoan hô con Vua Đa-vít:

Chúc tụng vua Israel,

Đấng nhân danh Chúa mà đến:

Hoan hô trên các tầng trời.

Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!

Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta.

Hoan hô trên các tầng trời!

Bạn cảm thấy sao khi cùng với mọi người cao lời chúc tụng?

Bầu khí đón mừng Đức Kitô, người đẹp vô song tuyệt mỹ, của muôn muôn người để lại cho bạn cảm nhận gì?

Giờ đây, Đức Kitô là ai đối với Bạn vậy?