31. Đức Mẹ Ma-ri-a là đấng che chở duy nhất, giúp đỡ duy nhất và nơi an nghỉ duy nhất của chúng ta.

(Thánh Villana)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info