30. Nếu con không bắt chước sự thanh khiết của Đức Mẹ Ma-ri-a được, thì ít nữa nên bắt chước đức khiêm nhường của Mẹ.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info