29. Chúng ta tìm kiếm thánh sủng thì nên nhờ Đức Mẹ Ma-ri-a tìm kiếm cho.

(Thánh Albert the Great)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info