13. TRÁI LÊ

Một hôm, bà Hán dẫn bốn đứa con nhỏ trở về nhà mẹ mình, ông ngoại lấy bốn trái lê hườm hườm nói xin lỗi là vì ông không tìm thấy trái nào chín cả.

Ông ta nói với các con:

- “Mọi người suy nghĩ giùm được không, làm sao lấy bốn trái lê này để chia cho năm người, nhưng với một điều kiện là không được dùng phân số.”

Con gái lớn là Quỳnh Ân nói:

- “Để con chia, nhưng cha cho phép con lấy số lẻ và số chẳn gộp lại với nhau.”

Cô ta cầm lê lên và nói:

- “Một trái lê cọng thêm hai em gái là ba; một trái lê cọng thêm hai em trai cũng là ba; hai trái lê cộng thêm mẹ nữa thì vẫn là ba, như thế vấn đề không phải là giải quyết công bằng rồi hay sao? Con không dùng phân số đó nhé !”

Mấy trẻ con rất vui vẻ đối với phương pháp phân chia này, mẹ chúng nó cũng lấy làm an ủi, nhưng bà ta kiên quyết phải để mỗi đứa bé cầm một quả lê, bà không cần cho mình. Ông ngoại rất là phấn khởi lấy một bó hoa tặng cho Quỳnh Ân và nói phương pháp chia của nó rất diệu kỳ, tính khiêm nhượng của nó thật đáng được khen ngợi.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 13:

Lấy tình yêu chia cho số nhiều thì lúc nào cũng chia chẳn, đủ cho mỗi người.

Cuộc sống hôm nay quá thiếu tình yêu nên nhiều đau khổ xảy ra, Đức Chúa Giê-su đã đem tình yêu vĩ đại của Ngài chia đều cho mỗi một người trên thế gian, nhưng rất ít người lấy tình yêu này đi chia cho người khác, ít nữa là người bên cạnh.

Của cải vật chất đem chia đi thì sẽ hao bớt, nhưng tình yêu mà cho đi thì dẽ được rất nhiều, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã nói: “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.” (Mt 13,12)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info