TẤM LÒNG MỤC TỬ VÀ CHIÊN

Phúc Âm tuần này vang lên lời Chúa Giêsu: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời.” Như thế Chúa là mục tử nhân lành biết và ban cho chiên sự sống đời đời. Phần chiên cũng cần nghe và theo vị mục tử.

1. Chúa biết Chúa ban. Chúa Giêsu biết chiên không theo kiểu tìm kiếm thu thập thông tin dữ liệu trên Internet, mà là cái biết của trái tim yêu thương. Trong tình yêu, biết nhau để thấu hiểu, cảm thông, nâng đỡ, chăm lo cho nhau. Biết để yêu thương, để trao ban sự sống. Chúa ban sự sống đời đời cho chiên. Sống đời đời không chỉ là sống khỏe sống lâu mà là sống cao đẹp và ý nghĩa, sống vì người khác, sống vì Nước Trời. Sống như Chúa đã sống, đó là lối sống quên mình đi để chăm lo cho hạnh phúc người khác.

2. Chiên nghe chiên theo. Để đón nhận được tình thương và sự sống thì chiên cần phải nghe và theo vị mục tử. Như con cái cần nghe lời cha mẹ thì đoàn chiên cũng cần nghe lời Chúa. Vậy ta nghe Lời Chúa thế nào? Mỗi ngày ta dành bao nhiêu thời giờ để nghe Lời Chúa? Tôi có thực sự lắng nghe Lời Chúa khi tham dự thánh lễ không? Hay là nghe như nước đổ lá khoai. Chỉ khi thực sự lắng nghe, thì chiên mới có thể theo Chúa. Theo ai là quyến luyến và gắn bó đời mình với người ấy. Chiên theo Chúa là yêu Chúa, gắn bó đời chiên với Chúa.

Chúa Nhật này cũng là dịp đặc biệt cầu nguyện cho ơn thiên triệu, xin cho có nhiều người dâng hiến đời mình cho Chúa và Giáo Hội. Cầu xin cho Giáo hội có nhiều linh mục giống Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Cầu xin cho thế giới có nhiều nhà lãnh đạo có tấm lòng mục tử yêu thương, dám hy sinh quên mình để chăm lo cho dân chúng được sống hạnh phúc toàn diện cả vật chất lẫn tinh thần, cả thể xác lẫn linh hồn. Amen.