Lắng nghe và đi theo là hai điều kiện căn bản trong việc trở thành môn đệ Đức Kitô.

Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta'. Gn 10,27.

Nghe biết mà không tin theo thì không thể trở thành môn đệ Đức Kitô bởi có nhiều người nghe biết Đức Kitô nhưng không tin, không theo. Tin theo mà không lắng nghe sẽ trở thành người gây rối trong Giáo Hội, bởi họ chỉ dùng Danh Đức Kitô. Họ không nghe lời Giáo Hội; trái lại hành xử theo tiếng nói riêng của họ. Thiếu một vế sẽ là môn đệ 'tàn phế'. Vì thế lắng nghe và tin theo phải chung đôi.

Ai cũng muốn tiếng nói của mình được người khác lắng nghe. Ngay cả trẻ em cũng thế. Em bé khóc bởi em muốn mẹ quan tâm đến nhu cầu của em. Trong thực tế, ít nhiều ai cũng có kinh nghiệm khi thì mình lắng nghe nhu cầu của người khác; khi thì làm lơ như không nghe biết. Điều này không phải chỉ xảy ra cho con người với con người. Con người áp dụng lối sống này với ngay cả Thiên Chúa. Đôi khi ta nghe Lời Chúa mời gọi cách sốt sắng, tích cực, lúc khác ta cũng nghe Lời Chúa, nhưng vì một lí do nào đó, chúng ta để Lời đó ngoài tai, làm ngơ, không đáp trả.

Ai cũng có kinh nghiệm cầu nguyện mà không nhận được tiếng Chúa đáp trả. Thiên Chúa im lặng không đáp lại tiếng ta hay chính ta làm ngơ đáp lại lời Chúa mời gọi. Ai từ chối ai? Bài đọc hôm nay kêu gọi ta xét mình, tự vấn lương tâm, xem ai làm ngơ ai?

Lời kêu gọi, nhắc nhớ chúng ta là chiên của Thiên Chúa. 'Chiên Ta thì nghe tiếng Ta'. Lời này nhắc chúng ta nghe tiếng Chúa kêu gọi. Đức Kitô không chủ tâm nhắc lại lời Chúa Cha phán bảo khi Đức Kitô biến hình trên núi thánh.

'Đây là Con Yêu Dấu Ta, các ngươi hãy nghe Lời Ngài'. Mc 8,9.

Đức Kiô mặc khải cho biết mối liên kết không thể tháo gỡ, cũng như không thể sứt mẻ giữa Chúa Cha và Chúa Con. Mối liên kết toàn thiện, toàn mĩ này được câu kế tiếp xác thực thêm một lần nữa.

'Cha Tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một' c.29

Câu này cho biết mối liên kết bền vững giữa Chúa Cha và Chúa Con. Câu này cũng cho biết quyền lực nhiệm mầu của Chúa Cha. Quyền lực tối thượng đó cả tầng trời lẫn trần thế đều quy phục, bởi đó không phải là quyền lực trần thế trong bàn tay con người mà chính là sức mạnh thiên tính, vô song, toàn năng của Đấng từ trời cao thể hiện. Vì thế không thế lực nào có thể thắng nổi.

Kitô hữu hãy vui mừng bởi biết rõ chúng ta thuộc về Thiên Chúa, được Chúa Cha trao cho Chúa Con là Đức Kitô, bảo vệ, che chở, hướng dẫn, được chính Chúa Con dẫn đường đi về nhà Chúa Cha.

Thay vì lắng nghe Lời Chúa, nhiều khi chúng ta muốn Chúa lắng nghe và chiều theo í ta. Lắng nghe í kiến người khác không dễ bởi hầu như ai cũng muốn người khác lắng nghe, chấp nhận í kiến của mình. Cản trở lớn nhhất của lắng nghe chính là chọn điều muốn nghe. Hầu như ta thích chọn nghe những gì ta thích nghe, còn bỏ qua những gì ta không thích nghe, ngay cả khi lời đó tốt lành, hữu dụng ta cũng từ chối lắng nghe. Ngoài ra, còn có nhiều tiếng gọi khác nhau, kêu gọi chúng ta theo chúng. Vì thế, con người thường thích nghe lời ngọt bùi, câu nói dễ nghe lọt tai, mà từ chối lời chân chính, ngay thẳng. Con người thích theo đường lối trần gian bởi đường lối đó dễ, bén nhậy, khêu gợi tình cảm và nhận biết kết quả ngay tức khắc. Đường lối Chúa đòi phấn đấu, khắc phục, kiên tâm và khiêm nhường. Đường lối trần gian giúp con người tiến vào trần gian, ngoài ra chúng không còn gì hơn để ban tặng. Đường lối Chúa nâng con người lên Thiên Chúa. Bởi con đường nâng ta lên cao nên con người cảm thấy bấp bênh, chơi vơi trong việc tin theo. Vì thế cần phấn đấu, chiến thắng khỏi cám dỗ dừng lại giữa đường. Điều chắc chắn đi theo con đường Chúa dậy sẽ dẫn ta tới gần Chúa và cuối đời liên kết với Chúa như điều Đức Kitô phán dậy.

Tuần trước chúng ta nhận biết Lời Chúa có sức mạnh biến lưới không cá thành mẻ lưới đầy cá hảo hạng. Tuần này bài đọc cho biết thêm về sức mạnh Lời Chúa. Lời đó có sức mạnh ban phát, bảo vệ, hướng dẫn, chỉ bảo, giúp Kitô hữu vượt qua được khó khăn, nguy hiểm cạm bẫy trần gian. Lời Chúa luôn gần kề, có sẵn trong nhà, tìm thấy trong Kinh Thánh. Cần đón nhận Lời Chúa với tâm tình cởi mở, nhẹ nhàng, dành thời gian cho Lời Chúa, cầm giữ và suy gẫm trong lòng. Hình ảnh đáng kính, đáng nhớ, đáng phục, đáng học, đáng bắt chước, đáng tin theo khi suy gẫm Lời Chúa chính là hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hai lần Kinh thánh ghi lại Đức Trinh Nữ ghi nhớ Lời Chúa trong lòng để suy gẫm. Lần đầu xảy ra khi mục đồng đến bái kính Hài Nhi bởi họ được sứ thần soi sáng.

'Đức Trinh Nữ ghi nhớ sự việc ấy và suy gẫm trong lòng' Lc 2,19.

Lần thứ hai là lần tìm gặp Đức Kitô sau ba ngày thất lạc. Đức Kitô nói với hai ông bà. Cha mẹ vất vả, lo lắng tìm Con làm chi, bởi Con có bổn phận làm việc của Cha Con. Kinh Thánh ghi lại,

'Riêng Mẹ Người, thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng' Lc 2,51.

Niềm tin không đòi hiểu cặn kẽ, nhưng đòi lòng mến. Ta tin Chúa bởi ta mến Người. Ta không thấu hiểu Người nhưng ta mến Người và tin theo.

Học từ Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta ghi nhớ và suy gẫm Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

TiengChuong.org

Treasure God's Word

Both listening and following are active words. 'My sheep listen to my voice and they follow me' Jn 10,27. Listening to God's voice without action is not good enough, because many people listen to God's voice, but are not His disciples. To be a true disciple of Jesus, one must both listen and follow. The two go hand in hand. We all want our voice heard; even an infant cries out aloud to have attention. We all want to be heard, but in reality, we sometimes respond to other's people calling; other times we ignore them. We do the same thing to God's voice. We sometimes are very active in responding to God's voice; other times, for some reasons or another, we are inactive to it. There is no denial in encountering silence in prayers. The absence of God in prayers makes us feel that our voice is not heard. 'My sheep listen to my voice' is the calling to examine ourselves for how often we ignore God's voice. Because we sometimes don't take God's word seriously, God the Father reminds us to listen to God's only Son.

'This is my Son, the Beloved, listen to Him'. Mk 9,8.

The saying 'My sheep listen to my voice' is not the reiteration of the Father's calls us to listen, but rather, it reflects the unique unity between the Father and the Son. This exceptional unity is clearer in the following verse when Jesus said:

The Father Who gave them to me is greater than anyone' v. 28.

This sentence reveals the unique unity between the Father and the Son, and the power of God, that the Father is the most powerful person. He is greater than anyone. There is no power on earth or in heaven that could match God's power, because nothing can match the Father's Divine power.

Instead of listening and following Jesus, we often want Jesus to listen to us and accept our way. Listening is not easy. We would love others to listen to us rather than we listen to them. We are very much selective in listening. We only want to hear what pleases us, rather than to listen to what we need to hear. Furthermore, there are different voices that invite us to follow, and we are tempted to choose the easy, less demanding way, rather than to choose the narrow and difficult one. We prefer the earthly way over the heavenly way, because the earthly way is easy with instant effects. The earthly way only leads us to the world, and nothing else; while the heavenly way has power both on earth and in heaven, and is recognized by the most powerful heavenly Father.

Last week, we knew God's word had the power to fill the empty net with high quality fish. This week reveals more about the power of God's word. It has the power to give utmost security, and to guide us from the harmful way of life. God's word has the power to keep us from any earthly power that lures us away from God. God's word is available in the Scriptures. We need to read it slowly, and carefully, and read it daily. We need to ponder upon the Word and mull over it. The historical and classic example of pondering upon God's word would be from Mary, Mother of Jesus. Mary treasured God's word in her heart. When the shepherds told Mary and Joseph what God's angels had told them about the birth of Jesus. 'Mary treasured all these things and pondered them in her heart' Lk 2,19.

The second time when Jesus was presented in the Temple. They lost Him for three long days, finally they found Him in the Temple. They told Him of their concern. Jesus replied that He had to do His Father's business. 'They did not understand what He meant... His mother stored up all these things in her heart'. Lk 2,51.

Trusting requires not understanding, but loving. We trust someone because we love that person. We may not understand but we trust because we love.

Like Mary we pray to treasure and ponder God's word in our heart.