Các Thượng Tế và nhóm Pharisiêu vui mừng hớn hở vì đã triệt hạ được Đức Kitô. Ba ngày sau đời sống họ hoàn toàn biến đổi. Tiệc mừng ngưng lại, nhường chỗ cho lo âu, phiền muộn tiến vào tâm hồn họ. Nhóm Thượng Tế nhận tin kinh hoàng tựa như sét đánh mang tai. Tin Đức Kitô sống lại từ cõi chết như Ngài từng loan báo. Thượng tế và nhóm Pharisiêu lo âu, trong khi đó môn đệ Đức Kitô đang từ lo lắng, sống dở, chết dở lại đón tin vui trong mừng rỡ, hân hoan.
Các Thượng Tế và nhóm Pharisiêu biết rõ Đức Kitô từng tuyên bố Ngài sẽ chịu chết, sau ba ngày chôn trong mộ, Ngài sẽ sống lại vinh quang. Họ biết rõ điều đó nên đã phòng bị sẵn. Họ xin quan tổng trấn Philatô cho lính canh mộ Đức Kitô trong ba ngày.

'Thưa Ngài, chúng tôi nhớ, khi còn sống hắn có nói: Sau ba ngày, Ta sẽ trỗi dậy'. Vậy xin quan truyền canh mộ kĩ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao đồn trong dân là hắn đã từ cõi chết sống lại'. Philatô đáp: Thì có lính sẵn đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo đúng cách các ngươi đã biết' Mt 27,64.

Chúng ta không biết rõ quân lính tường thuật những gì về việc Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Điều chúng ta chắc chắn là những gì quân lính nói cho mọi người biết không phải sự thật họ đã báo cáo. Sau khi nghe quân lính báo cáo, các Thượng Tế và nhóm Pharisiêu ra lệnh cho quân lính loan truyền điều họ muốn loan truyền. Quân lính không được phép nói ra sự thật điều họ chứng kiến, mà phải theo lệnh thượng cấp. Bảo nói sao họ nói vậy. Thứ hai, khi làm điều đó họ được tưởng thưởng.

'Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đến lấy trộm xác.... Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dậy' Mt 28,13-15.

Việc môn đệ Đức Kitô ăn trộm xác là điều hoàn toàn bịa đặt. Thứ nhất, lúc lính đang ngủ sao họ biết kẻ trộm xác là môn đệ Đức Kitô? Thứ hai, nếu việc lấy xác gây tiếng động, lính thức giấc sao lính không lấy lại xác hoặc ít nhất bắt một vài môn đệ Đức Kitô để làm bằng chứng. Loan tin thất thiệt nên không có chứng cớ, chỉ nói suông. Thứ ba, kẻ trộm đến ăn cắp rồi phá hoại, ở đây hoàn toàn không có phá hoại, lại còn gấp khăn liệm để gọn sang một bên. Trộm cắp không tử tế và không dư giờ như thế. Thứ tư, ngay sau khi chôn cất Đức Kitô các Thượng Tế và nhóm Pharisiêu đã nghĩ đến việc môn đệ Đức kitô ăn trộm xác. Vì thế họ mới cho lính gác mộ. Những điều này cho thấy giả thuyết môn đệ Đức Kitô ăn trộm xác là hoàn toàn bày đặt.

Lính nói dối được thưởng tiền. Thượng Tế nói dối, dùng tiền để giữ thể diện. Lính vui, vừa không bị phạt lại có tiền. Thượng Tế lo lắng, mất ăn, mất ngủ vị họ sống dối trá. Họ vu oan, gian dối trong việc kết án tử hình Đức Kitô và còn tiếp tục dối trá sau khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Họ sống trong sợ hãi bởi dối trá và sợ hãi luôn đi chung với nhau. Lo sợ thể hiện qua việc cấm cản, ngăn chặn, bắt bớ, giam cầm, và giết những ai dám tin vào Đức Kitô Phục Sinh.

Những bà phụ nữ sáng sớm đi thăm mộ. Các bà thấy tảng đá chắn cửa mồ bị lăn sang một bên, hoảng hốt các bà về báo tin cho các Tông Đồ. Đến lúc này các ông mới biết có việc mất xác Thầy. Hai môn đệ khác thì chán nản, thất vọng, dời xa nhóm, đang trên đường về quê. Những điều này cho biết họ hoàn toàn không biết việc mất xác, cũng hoàn toàn không dính dáng gì đến việc trộm xác như tin loan truyền. Các bà phụ nữ gặp người mặc áo trắng, ngồi trong mộ. Người đó thắc mắc, hỏi các bà,

'Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết. Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy' Lk 24,5

Ba ngày sau khi an táng Đức Kitô, việc mất xác là một sự thật, không thể chối cãi. Tất cả tìm thấy chỉ là tấm khăn liệm. Xác không có ở trong mộ và đến nay cũng không ai có thể xác nhận tìm thấy dấu vết xác ở đâu đó trên cõi đất.

Kitô hữu không gặp trở ngại trong việc mất xác bởi chúng ta tin Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Bởi đã sống lại nên không thể tìm thấy xác. Nhữn gai không tin có chọn lựa: Một là tin vào tin thất thiệt do bọn lính loan truyền. Hai là tin vào tường thuật của các bà phụ nữ. Họ chỉ tường thuật mà không bình luận, hay đưa ra í kiến riêng. Ba là tin vào lời của người áo trắng loan báo.'Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy.'

Alleluia, Alleluia.

TiengChuong.org

After Three Days

Three days after the death of Jesus, for those involved in The Passion Of Christ, their world was turned upside down. The chief priests and the Pharisees felt as if they were struck by lightning when they heard about the devastating news that Jesus has risen from death; while Jesus' apostles were overwhelmed with great joy, when they received this heavenly news. The chief priests and the Pharisees knew what Jesus had openly told His disciples, that three days after His burial, He would rise again. But, aware of this prophecy, the chief priests and the Pharisees were careful put in place some measures. After the crucifixion they asked Pilate to have soldiers guard the sepulchre for three days

'for fear his disciples come and steal him away and tell the people 'He has risen from the dead'. Mt 27,64. The chief priests and the Pharisees 'made the sepulchre secure, putting seals on the stone and mounting a guard'. Mt 27, 66.

We don't know exactly what the soldiers had told the chief priests and the Pharisees about the resurrection of Jesus, but we are certain that the message the soldiers carried out to the public was not exactly what would have happened on the third night. The soldiers lied for a number of reasons. Firstly, it wasn't their free choice, but they had to lie to obey their orders. Secondly, they lied for payment; the chief priests and the Pharisees

'handed a considerable sum of money to the soldiers with these instructions. This is what you must say'. 'His disciples came during the night and stole him away while we were asleep' Mt 28, 11-12.

This statement itself is illogical: how could the soldiers know Jesus' disciples came and took His body away while they were asleep? If the noise had woken them, what would prevent the soldiers from retrieving Jesus' body and detaining the disciples? If a thief adopted a guerrilla technique, arrived and left as fast as they could, they could have left behind a trail of disaster. but, as the story unfolds, Jesus' body was simply missing. There was no trail of destruction. All that was left behind was the linen for wrapping the body, and it was nicely folded and put to one aside. No thief would show such kindness or have the spare time to do this.
Thirdly, the chief priests and the Pharisees promised to protect the soldiers from trouble for 'sleeping' on the job.

'Should the governor come to hear of this, we undertake to put things right with him ourselves and to see that you do not get into trouble, Mt 28,14.

The soldiers lied to receive their reward; while the chief priests and the Pharisees lived in fear. They lied to have Jesus crucified and continued to lie. Yet it was not enough for them to lie, it was even worse than that: they ordered their men to lie. Liars lived in fear because no one can separate lies and fear. They go together. Their fear was so great for them to bear they began to persecute those who dared to believe in the Resurrection of Jesus.

The Women who loved Jesus went to the tomb at dawn on the first day of the week. They told the apostles that Jesus' body was missing. The two apostles rushed to the tomb. This implied that they knew nothing about this sad news. The other two apostles were on their way home because their hope in following Jesus was shattered. This indicates that Jesus' apostles didn't steal His body as it was officially reported.

The choice for us is who to believe? Men or the women or the man in white? The soldiers lied for protection and reward. The women reported what they had seen and heard. They heard from the man in white who wondered.

'Why look among the dead for someone who is alive?' Lk 24,5.

Three days after the burial of Jesus, the mystery of His body still remained a mystery. What they had found was only the linen that wrapped His body. It nicely folded and left it on the tomb. No one had ever found His body because HE HAD RISEN.