Phúc Âm không ghi lại cho biết vị nào tổ chức cuộc họp, do ai hẹn ai. Chúng ta chỉ biết là có cuộc gặp mặt trên núi thánh giữa Đức Kitô và tổ phụ Môisen và tiên tri Elijah. Sau đó có tiếng Chúa Cha phán ra từ đám mây kêu gọi môn đệ hãy 'Vâng nghe lời Ngài'. Cuộc gặp mặt lần nữa xác định Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Ngài vác thập giá hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại.

Tuần trước Thánh Thần Chúa dẫn Đức Kitô vào hoang địa. Ngài chịu cám dỗ sau bốn mươi ngày chay tịnh. Tuần này Đức Kitô chủ động, Ngài dẫn môn đệ lên núi thánh. Kinh nghiệm quí hiếm một đời không gặp, Đức Kitô dành riêng cho các môn đệ. Các ông được Đức Kitô ban ơn riêng. Các ông gặp tổ phụ Môisen, tiên tri Elijah và được nghe tiếng Chúa Cha phán bảo. Đức Kitô mặc khải vinh quang cho các môn đệ. Có khác biệt về vinh quang Thiên Chúa và các tổ phụ. Tổ phụ nhận vinh quang từ Chúa; trong khi chính Đức Kitô là nguồn vinh quang sáng hơn chớp trời sáng toả. Môisen sống một ngàn năm trăm năm trước Đức Kitô; tiên tri Elijah sống chín trăm năm trước Đức Kitô. Sự hiện diện của hai vị xác định sự thật niềm tin Kitô hữu. Đó là sau cuộc sống trần gian, còn cuộc sống mới sáng chói, chan hoà niềm vui, cho những ai tin theo Thiên Chúa.

Môisen và Elijah mỗi vị đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ dân Chúa. Môisen nhận Mười Điều Răn Chúa ban trên núi Sinai; Elijah đại diện cho tiên tri mọi thời đại. Tiên tri rao giảng tình yêu vô bờ Chúa dành cho toàn dân. Tiên tri kêu gọi con người thống hối, từ bỏ lối sống sa đoạ, trở về đường công chính. Tiên tri bị chế nhạo, phỉ báng. Tiên tri sống cho Chúa; sống là nhân chứng trung thành; chết làm sáng Danh Thiên Chúa. Đức Kitô một mình Ngài hoàn thành tất tốt đẹp hai vai trò. Thứ nhất là vai trò tiên tri; thứ hai là vai trò chính Ngài là Con Thiên Chúa. Tiên tri kêu gọi thống hối nhận ơn thứ tha, ơn cứu độ. Đức Kitô, Đấng có quyền ban ơn tha thứ, và ban ơn cứu độ. Tiên tri vác thập giá của chính mình bước theo Thiên Chúa. Đức Kitô vác thập giá thay nhân loại làm hoà cùng Chúa Cha. Tiên tri chết. Chúa ban sự sống trường sinh. Đức Kitô sống lại từ cõi chết, ban ơn trường sinh cho ai tin, bước theo Ngài.
Thánh Luca ghi lại cuộc đàm đạo giữa Đức Kitô và các tổ phụ. Cuộc đàm đạo tóm gọn hai sứ vụ Đức Kitô trong một câu vắn gọn.

Các vị 'nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Jerusalem' Lc 9:31

Hai chữ 'xuất hành' 'Jerusalem' đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ câu nói. 'Xuất hành' chính là nhắc lại hành trình vượt qua Biển Đỏ Môisen dưới sức mạnh và ơn Chúa soi sáng dẫn dân Israelites thoát ách nô lệ bên Ai Cập để vào miền Đất Hứa. 'Xuất hành' của Đức Kitô chính là nói đến ơn Đức Kitô giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi, khỏi chết muôn đời. Thập giá Đức Kitô giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ngài sống lại ban sự sống trường sinh cho những ai 'Vâng nghe lời Ngài', tin theo, bước theo. Jerusalem chính là nói đến cuộc thươngg khó, Đức Kitô bắt đầu tại Jerusalem và hoàn thành sứ mạng cứu độ cũng tại Jerusalem.

Tiếng Chúa Cha phán ra từ đám mây phán bảo môn đệ 'Hãy vâng nghe lời Ngài'. Lc 9:35. Vâng nghe ba lần Đức Kitô tiên báo cuộc thương khó.

'Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các Kì mục, Thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trôi dậy' Lc 9: 22.

Ngay sau đó Đức Kitô phán bảo môn đệ: 'Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo' Lc 9: 23

Vâng nghe lời Đức Kitô, Con Một Chúa, Đấng Chúa tuyển chọn, chính là vâng nghe lời của chính Thiên Chúa. Vâng nghe bằng cách vác thập giá, bước theo.

Ngày lễ Chúa Biến Hình ban cho con tim các môn đệ niềm vui dạt dào. Các ông tràn ngập hạnh phúc, dù chỉ được nếm thử một chút vinh quang Thiên Chúa, các ông đã mong mỏi lưu lại đó luôn mãi. Các ông được ơn đặc biệt nếm thử 'Miền Đất Hứa' của sống trường sinh. 'Miền Đất Hứa' này Chúa ban cho những ai 'Vâng nghe lời Ngài'.

Chúng ta dâng trọn con tim cho Đức Kitô để cuối đời vào 'Miền Đất Hứa'.

TiengChuong.org

Our Promised Land

The text gave no hint on how, by whom and when the meeting was organized. All we know was that the meeting happened up in the mountain. Jesus talked to the patriarch, Moses and Elijah. Later on, God, the Father's voice from the cloud called the apostles to listen to Jesus. The meeting revealed, once more, Jesus' identity and His mission on earth, that He was God's only Son, and His mission was to redeem the human race by means of the cross.

In last week's Gospel text, the Spirit led Jesus to enter the wilderness, where He fasted for forty days, and was tempted by the Devil. This week, Jesus Himself led the apostles up to the mountain; this was a once- in- a lifetime experience for the apostles. They met the Patriarchs, Moses and Elijah and heard God's voice. Jesus revealed His glory to the apostles. It was not just His face, but even His garment changed to be as lightning. There was a different kind of glory. The glory Moses and Elijah had that came from God; the glory Jesus had that came from Jesus Himself, because He was the very source of glory. Moses lived in 1500BC and Elijah lived in 900BC and yet both appeared in glory to confirm that a life of glory is certain for those who believe in God after they had departed from this world.

Moses and Elijah, each played a significant role in the history of Israel; the former was for the law and the latter was for the prophets. Moses led the Israelites out of Egypt to enter the Promised Land. The Israelites crossed the Red Sea unharmed and God gave them the Ten Commandments. Elijah changed the hearts of people, turning them from worshipping the idol god, Baal, to the true God of Israel. Their appearance pointed to Jesus, Who would complete everything what the two had prophesised.

True prophets proclaimed the message of God's love to the people, and called them to return to God and received pardon. They were subjects of persecution, rejection, and humiliation. And all died to give glory to God. Jesus would fulfil the double roles: one was of the prophets, and the other was of His own- God's only Son. The three men talked about Jesus' mission and St. Luke summed it up in one single sentence.

'They were speaking of his passing which he was to accomplish in Jerusalem' Lk 9:31

The word 'passing' is a reminder of the passing in which Moses led the Israelites cross the Red Sea unharmed. He set them free from slavery in Egypt. In regards to Jesus passing implies that He would set humanity free from the power of sin and death. His cross set all humanity free from the power of sin, and His Resurrection gives eternal life for those who listen to Him. His Passion would begin and complete in Jerusalem.

The voice came from the cloud; the Father's voice addressed Jesus' disciples, calling them to 'Listen to Him' v.35. Listening to His predictions that 'The Son of Man would suffered and died and three days later to rise again' Lk 9:22. Listen to God's only Son, the Chosen One, means to listen to God Himself. Listen to Him by taking your own cross and follow.

The Feast of the Transfiguration enlightened the hearts of the apostles. They were overwhelmed when they briefly saw God's glory. They would love to remain up in the mountain. They had the privilege to have a foretaste of the 'Heavenly Promised Land' and that was for those who 'Listen to Him' and follow His way.

We pray to open our heart to God's Word.