Khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, ta nhận cùng Thánh Thần Đức Kitô lãnh nhận sau khi Ngài nhận phép rửa từ Gioan. Khi xức dầu thánh hiến linh mục công bố ba chức vụ của Kitô hữu. Đó là trách vụ tư tế, tiên tri và vương đế.

Chính Đức Kitô xức dầu cứu rỗi cho con để sau khi nhập đoàn dân Ngài, con luôn mãi là chi thể của Đức Kitô, là tư tế, tiên tri và làm vương đế cho đến cõi trường sinh.

Đức Kitô công bố lời ngôn sứ Isaiah loan báo ứng nghiệm cho chính Ngài. Trước khi về cùng Chúa Cha, Đức Kitô trao ban sứ mạng đó cho các tông đồ. Các tông đồ trao lại cho các Kitô hữu. Như thế lời ngôn sứ loan báo cho Đức Kitô cũng ứng nghiệm cho từng Kitô hữu. Đức Kitô xuống thế trở thành một người trong chúng ta với hai mục đích. Thứ nhất, Ngài thi hành í Chúa Cha. Thứ hai, Ngài dậy chúng ta cách thi hành í Chúa Cha. Điều này thể hiện trong Kinh Lậy Cha, Đức Kitô dậy các môn đệ.

'Xin cho í Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời'.

Chính Đức Kitô thể hiện í Chúa Cha dưới đất cũng như trên trời. Ngài dậy Kitô hữu tiếp tục thể hiện í Chúa Cha trên trần gian. Là môn đệ Đức Kitô chúng ta nhận Thánh Thần Chúa và nhận luôn sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Chính Thánh Thần cùng với Đức Kitô truyền bá, rao giảng Tin Mừng. Theo bước chân Đức Kitô rao giảng Tin Mừng chính là làm cho í Chúa Cha thể hiện trong cuộc sống Kitô hữu. Khi chúng ta nghĩ rao giảng Tin Mừng là công việc của tu sĩ, không phải của giáo dân. Đây là một cám dỗ lớn. Để chiến thắng cám dỗ toàn cầu này, Kitô hữu cần thay đổi lối suy nghĩ. Hãy nhớ lại trách nhiệm khi nhận xức dầu thánh hiến. Ba chức vụ: tư tế, tiên tri và vương đế cần được thể hiện trong cuộc sống, cần thực hành ba chức vụ trên với khả năng, và trong hoàn cảnh hiện tại của mỗi Kitô hữu. Nhận bí tích thanh tẩy chính là nhận thể hiện í Chúa trong cuộc sống. Kitô hữu đó thuộc về Chúa, sống trong Chúa và sống cho Chúa. Điều này có nghĩa là sống Tin Mừng và rao giảng Tin Mừng.

Tiên tri Isaiah nhắc đến người nghèo, kẻ tù đầy và năm hồng ân của Thiên Chúa, bởi lúc đó dân Chúa chọn đang sống cảnh nô lệ, lưu đầy. Mấy trăn năm lưu đầy, đền thờ Jerusalem bị phá tan tành, văn hoá, phong tực tập quán phai nhạt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thế hệ trẻ thường hội nhập phong tục, tập quán nơi họ đang sống để có thể hoà nhập với dân bản xứ. Tệ hại hơn cả là rất nhiều người trong họ không còn nuôi chút hy vọng trở về quê hương. Thời Đức Kitô dân Thiên Chúa vừa mới thoát cảnh nô lệ, lưu đầy. Niềm hy vọng lập quốc, xây lại thành thánh đang từ từ sống lại. Đức Kitô trở thành niềm hy vọng của toàn dân. Họ đặt hết hy vọng vào Ngài. Họ tin Ngài sẽ giúp họ hoàn thành niềm mơ ước một thời tưởng đã chết, nay đang hồi sinh.

Thời đại chúng ta, người nghèo có thể là nghèo miếng ăn, đói thức uống, cũng có thể dư của ăn, thừa của uống nhưng nghèo tình thương, nghèo tâm linh. Kẻ tù đầy có thể là tội phạm đang sống trong các nhà tù; cũng có thể là người sống hoàn toàn tự do trong xã hội nhưng là nạn nhân, nô lệ do nghiện ngập, tệ đoan xã hội. Một số tự trói buộc mình, không tin ơn tha thứ. Không tha cho chính họ, không tha cho tha nhân bởi nghi ngờ bí tích hoà giải. Họ nghĩ tội họ phạm lớn hơn lòng Chúa xót thương. Đây là một cám dỗ. Cám dỗ lòng Chúa xót thương, giới hạn tình yêu vô biên Chúa dành cho những ai thành tâm thống hối. Chính Gioan Tẩy Giả xác định đón nhận phép rửa của ông là dấu chỉ thống hối. Đức Kitô dậy các môn đệ cầu xin 'Chúa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con'. Nợ đây là nợ lời thống hối, hối lỗi, nợ không giữ lời hứa từ bỏ, tránh tái phạm. Không tha thứ chính là sa chước cám dỗ, cứ trói buộc.

Để hưởng 'Năm hồng ân của Chúa' Kitô hữu cần hai điều. Thứ nhất, tha thứ và thứ hai đi con đường Đức Kitô đã đi. Thực hiện hai điều trên sẽ nhận được 'hồng ân Thiên Chúa'. Khi công bố Đức Kitô là Thủ Lãnh, Kitô hữu trung tín vâng nghe lời Thủ Lãnh hướng dẫn. Đức Kitô là Cha nhân từ, và thiên đàng là nhà của chúng ta.

Sống Tin Mừng đích thực là sống tin và rao giảng Tin Mừng cho tha nhân. Tin Mừng không phải của riêng ai. Tin Mừng là của chung, bởi là tài sản chung nên cần chia sẻ, ban phát. Thiếu chia sẻ, ban phát, ba sứ: tư tế, tiên tri và vương quyền yên ngủ. Tin Đức Kitô cần bước theo Đức Kitô. Đứng tại chỗ là không tiến. Muốn tiến phải dời chỗ. Bước tới để dời chỗ. Không đổi lối sống, lối suy nghĩ, niềm tin là thiếu cộng tác với hướng dẫn của Thánh Thần Chúa.
Đức Kitô tin tưởng phó thác Tin Mừng vào tay Kitô hữu. Kitô hữu xin ơn tín trung, sống tin và rao giảng Tin Mừng Phục Sinh.

TiengChuong.org


Our Mission

We receive the Holy Spirit at baptism; it is the same Spirit Jesus received at His baptism. We receive also the threefold missions when the priest anoints us with Chrism, saying.

'As Christ was anointed priest, prophet and king, so may you live always as a member of His Body, sharing everlasting life'.

When Jesus announced His public mission. He meant it for Himself. Before returning to the Father, Jesus entrusted His mission to His disciples, and it now becomes ours. Jesus came to be one of us to do God's Will and He showed us how to do God's will. He taught His disciples to pray that

'Your Will be done on earth as it is in heaven'- The Lord's Prayer.

Jesus read the passage from the prophet Isaiah which says

'to bring the Good News to the poor, to proclaim liberty to captives, and to the blind new sigh, to set the downtrodden free, to proclaim the Lord's year of favour'.

This message fulfilled to the man, Jesus, fulfilled to us, His followers. We are His followers. We are the recipients of God's Spirit and of Jesus' public ministry. We are the ones who have been chosen to do God's Will. When we think that doing God's Will is somebody's job, not ours. It is a temptation. To avoid this universal temptation, we need to change our way of thinking. We recall the threefold mission when we are anointed with Chrism. We need to put the ministry of priest, prophet and king in motion. When we are baptised, we are called to do God's Will and that is spreading the Good News, and serving others in God's Holy Name.

Isaiah mentioned the poor, the captives and downtrodden because God's people, at that time, were in exiled and in captivity. Their Temple of Jerusalem was in ruin, tribal customs and traditions had been lost. Some had adapted the local customs to suit the new way of life. Worse of all, many had lost hope of returning to their homeland. At Jesus' time, His people just returned to Jerusalem from exiled. They started a new life. Hope began to grow, and they hoped Jesus would help them to fulfil their hope.

In our present situation, the poor could mean financially poor, or financially rich, but spiritually poor. The captives would mean those who are in a correctional institution, or a free man but enslaved by addictions and sin. Some people are unable to set themselves free from guilt because they doubt about God's mercy. John the Baptist affirmed that penitents gained God's favour. God's mercy is much more powerful than our sin. Jesus Himself taught His disciples to pray that God will:

Forgive us our trespasses as we forgive those who have trespassed us.

When we can't forgive, we fall into temptation. The temptation stops us from forgiving. It is temptation to doubt the immeasurable nature of God's love.

To be free from sin and enjoy 'the year of the Lord's favour', one needs to follow the way of the Lord. It is the true freedom that the Lord gives to those who do God's Will. When we say Jesus is our Leader, and we follow Him. It means we follow His way of life, His public ministry. His Father is ours, and His kingdom is our final homeland. The true Good News means sharing it, spreading it to everyone to enjoy. When one keeps the Good News for oneself, that person is not a true follower of Jesus, because following means to go behind Jesus. Only moving away from where one first met God would make us a new person in Christ. Without allowing God's Spirit to change them; that person follows, not in deed, but only in name.

Jesus trusted us and handed His mission into our hands to continue the good work. Let us not betray His trust.