Để biến đổi thứ này sang thứ khác ta cần pha trộn trong việc biến đổi. Nếu không có pha trộn ta không thể biến đổi. Đức Kitô biến nước lã thành rượu thượng hảo hạng mà không cần pha trộn bất cứ thứ gì. Đức Kitô làm được việc đó bởi Ngài là Chúa của thế giới thiên nhiên. Ngài tạo dựng nên chúng và chúng luôn nghe lời Ngài.

Đám cưới là dịp vui mừng cho cô dâu, chú rể, cho gia đình hai họ và cho thực khách. Không cung cấp đủ thức ăn, thức uống cho khách là điều xấu hổ, mang tiếng suốt đời, một xỉ nhục cho gia đình. Đức Kitô và môn đệ Ngài đi dự tiệc cưới trong làng Cana. Giữa tiệc gia đình hết rượu. Có thể gia đình nghèo không đủ tiền mua rượu, cũng có thể gia đình chưa hề tổ chức tiệc nên thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức. Chúng ta không biết rõ. Điều chúng ta biết rõ là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đức Kitô biết nỗi khổ tâm của gia đình. Bà nói cùng Đức Kitô. Gia đình chủ tiệc hết rượu. Bà không hề yêu cầu Đức Kitô làm điều gì, chỉ thông báo cho Ngài biết gia đình gặp trở ngại lớn, hết rượu đãi khách. Dường như hai mẹ con tâm đầu í hợp trong vấn đề này. Cả hai cùng ngầm hiểu. Đức Kitô hiểu rõ Đức Trinh Nữ Maria mong muốn gì nơi Ngài. Đức Trinh Nữ tin là Đức Kitô sẽ làm điều gì tốt đẹp cho gia đình. Đức Kitô đáp với Đức Trinh Nữ. Việc này đâu can chi đến Mẹ, giờ Con chưa đến. Thoạt nghe câu này chúng ta có cảm tưởng dường như đây là lời từ chối khéo. Nhiều người bất bình điều Đức Kitô đáp. Đức Trinh Nữ Maria không hiểu khác. Bà tin Đức Kitô hứa làm điều tốt đẹp. Ngài nói với bà: Giờ con chưa đến nhưng vì mẹ yêu cầu con sẽ giúp họ trong trường hợp đặc biệt này. Hiểu như thế nên bà căn dặn gia nhân giúp việc trong tiệc cưới: Nếu Ngài bảo gì thì cứ làm theo. Ngạc nhiên thay, gia nhân vâng phục Đức Kitô và bà Maria.

Đức Kitô nói gia nhân hãy đổ nước đầy vào các chum vại trước cửa nhà. Đổ đầy nước tới miệng chum vại cho biết không còn có thể bỏ thêm thứ gì vào được nữa. Nếu bỏ vào nước sẽ tràn ra. Đức Kitô vẫn ngồi tại bàn cùng các môn đệ. Ngài nói với gia nhân mang nước lại cho chủ tiệc. Nuớc từ chum vại mang đến cho chủ tiệc biến thành rượu ngon. Chủ tiệc nói với chú rể. Rượu ngon, thượng hảo hạng này chú đem ra hơi trễ. Đúng ra phải mang ra ngay từ đầu tiệc; ai lại chờ cho khác gần say mới mang rượu thượng hảo hạng ra bao giờ. Chủ tiệc nói thế bởi ông không biết rượu từ đâu đến. Không ai hiểu Đức Kitô làm thế nào mà nước lã biến thành rượu ngon, kể cả kẻ giúp việc cũng không biết. Khách dự tiệc chỉ biết thưởng thức, còn rượu từ đâu đến thì ai cũng tin là do chủ tiệc cung cấp. Chủ tiệc thì trong lòng nóng như lửa đốt vì nhà hết rượu, tìm đâu ra rượu đãi khách cho đỡ mất mặt.

Điều rõ ràng, Đức Kitô không hề đụng chạm đến chum vại, cũng không hề đến gần nước. Nước biến thành rượu ngon bởi chúng vâng lệnh Ngài. Chỉ có một giải thích hợp lí duy nhất là từ í định thầm kính trong tâm tư Đức Kitô, Ngài ra lệnh cho nước biến thành rượu và chúng vâng phục. Đức Kitô làm được việc khác thường, trái luật thiên nhiên bởi Ngài là Chúa của thế giới thiên nhiên. Rất ít khi Đức Kitô can thiệp vào luật thiên nhiên và chúng luôn nghe theo lời Ngài. Biến nước thành rượu, Ngài đi trên ngọn sóng, Ngài ra lệnh cho sóng gió im lặng, Ngài hoá bánh ra nhiều, Ngài cho Phêrô mẻ cá lớn bắt gần bờ hồ, đều là những thí dụ điển hình.
Phép lạ nước lã thành rượu ngon cho chúng ta một số bài học đức tin.

Thứ nhất, Đức Kitô có thể làm phép lạ cách khác nhưng ngài chọn cho phép gia nhân đóng góp vào việc Ngài hoá nước thành rượu. Bởi được cộng tác với Ngài nên gia nhân cũng được chia sẻ vinh quang Ngài ban cho họ, và họ cảm thấy hữu dụng trong việc phục vụ. Ngày nay Đức Kitô tiếp tục kêu gọi Kitô hữu sống phục vụ chia sẻ công việc hai ngàn năm trước ngài bắt đầu trong cuộc đời rao giảng công khai.

Thứ hai, sáu chum vại đựng nước dùng rửa tay theo phong tục thanh tẩy của người Do Thái. Đức Kitô biến nước thanh tẩy thành rượu cho biết nước thường trở thành rượu đặc biệt. Điều này cho biết bất cứ điều gì Đức Kitô thực hiện đều mang lại hoan lạc cho con người, đồng thời giúp giải quyết khó khăn ngoài khả năng con người có thể thực hiện.

Thứ ba, Đức Kitô dự tiệc cưới tái xác định điều Thiên Chúa dậy về bí tích Hôn Nhân. Sau này kẻ chống đối thử hỏi Ngài. Họ hỏi có được phép li dị không? Đức Kitô một lần nữa tái xác nhận giá trị truyền thống gia đình và tính bất di bất dịch của bí tích Hôn Nhân. Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phép phân li. Rõ ràng khi Thiên Chúa là trung tâm điểm cuộc sống gia đình, gia đình đó hạnh phúc, yên vui, đầm ấm.

Thứ tư, Đức Trinh Nữ Maria và Đức Kitô không đến dự tiệc mà không có quà tặng. Thực ra sự hiện diện của các Ngài là món quà quí hơn mọi món quà. Biết thế nhưng các Ngài vẫn mang quà lại cho đôi tân hôn để nói lên tầm quan trọng bí tích Hôn Nhân Thiên Chúa Giáo. Đức Kitô tặng đôi tân hôn hàng ngàn lít rượu thượng hảo hạng. Số rượu còn lại sau tiệc cưới, đôi tân hôn có thể mang bán lấy tiền trang trải tiệc cưới, đồng thời có vốn tạo dựng cuộc sống gia đình trong tương lai.

Một khi Chúa trao ban, Ngài luôn cho dư thừa.

TiengChuong.org

Changing

To change something we need to add something else to make the change. Without adding something we could change nothing. Jesus added nothing into the water, but changed the water into, not an ordinary one, but the best wine. He had the power beyond the natural world. It meant He was the Lord of nature.

A wedding was supposed to be a happy occasion, and having insufficient food or drink for guests would be shameful. The Canna's wedding ran out of wine. Probably the bridegroom's family was poor in both finance and organizational skills. We don't know. Mary, Mother of Jesus, came to their rescue. She told Jesus, the family had no more wine. She made no such clear request of her Son, but simply told Him about the host's problem. It seemed both Jesus and Mary shared the same mind's wave length on this matter. He understood exactly what she was expecting of Him, and she was certain that He would do something good for the family. Jesus said to Mary that His hour has not yet come. The implication would be that, by her request, He would make an exception. Mary gave a clear instruction to the servants, implying that Mary believed Jesus certainly would do something about it, even though His hour had not yet come. She had no idea what Jesus would do to save the bridegroom's family, but boldly told the servants, 'Do whatever he tells you'. Surprisingly, the servants obeyed both Mary and Jesus. They simply did their job as they were told, without asking or understanding.

Jesus told the servants to fill the jars with water. 'And they filled them to the brim'. Filling to the brim meant there was no more room left in the jars for Jesus to add on anything. He didn't even come near the jars, but simply asked the servants to fill the water into the jars. He then told them to bring the water to the steward. The water turned into wine. No one added anything to the water. Jesus transformed the water into the best wine by His will. When we truly believe in Jesus, He could transform our life, transform us into God's chosen people. The water in the jars, in a mysterious way, turned into the best wine. No one, not even the servants who carried out the work, knew when and how the water turned into wine. The wedding guests knew nothing, just imply enjoyed the best wine. Apart from Jesus no one knew how the water changed into wine. Jesus' power was hidden from them all.
Jesus could make the miracle differently, all by Himself, but He allowed the servants to carry out the work. They became His assistants and shared the glory of His miracle. Jesus worked through the servants and made them feel worthwhile. Today Jesus asked us to continue the work He had begun on earth, and to share His gift of everlasting life.

The six jars of water was used for purification as Jewish ritual custom. Changing the ritual water into wine, Jesus was creating an ordinary thing- ritual water- to special thing. His new creation not just brought joy to the wedding guests, but it saved the bridegroom's family from disgrace.

Jesus and His disciples went to the wedding to affirm the traditional family value. Sometime later, His opponents challenged Him about the notion of divorce. Jesus affirmed them the traditional teaching about the unbreakable bond of the Sacrament of marriage. When God is the centre of our life, our family, we have joy and love.

Mary and Jesus would not have a free feast at the wedding. The changing a hundred of gallons of water into the best wine to save the bridegroom from disgrace. It also gave financial support for the newly wedded couple. They could sell the wine left over from the party for financial gain. Whenever God gives, God gives abundantly.