Hôm thứ Sáu, Vatican đã ban hành một sắc lệnh hướng dẫn các hội đồng giám mục về quy trình thích hợp cho việc dịch các bản văn phụng vụ từ tiếng Latinh sang các ngôn ngữ bản địa.

Được công bố vào ngày 22 tháng 10, lễ Thánh Gioan Phaolô II, sắc lệnh, có tên là Postquam Summus Pontifex, làm rõ những thay đổi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện đối với quy trình dịch các bản văn phụng vụ.

Sắc lệnh của Bộ Phụng tự được xây dựng dựa trên một sắc lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành vào tháng 9 năm 2017, chuyển trách nhiệm sửa đổi các bản văn phụng vụ cho các hội đồng giám mục.

Tự Sắc Magnum Principium, đã sửa đổi Điều 838 của Bộ Giáo luật, trong đó đề cập đến thẩm quyền của Vatican và các hội đồng giám mục quốc gia trong việc soạn thảo các bản văn phụng vụ bằng các ngôn ngữ bản địa.

Sắc lệnh thực hiện sự thay đổi này đối với giáo luật được đưa ra bốn năm sau khi giáo luật của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố lần đầu tiên và vài tháng sau khi bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche làm tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, kế nhiệm Đức Hồng Y Robert Sarah.

“Về cơ bản, mục đích là làm cho sự hợp tác giữa Tòa thánh và các hội đồng giám mục trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn,” vị tổng giám mục 71 tuổi người Anh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News.

“Nhiệm vụ to lớn của việc dịch thuật, đặc biệt là dịch sang các ngôn ngữ địa phương những gì chúng ta thấy trong các sách phụng vụ của Nghi thức Rôma, thuộc về các giám mục.”

Đức Tổng Giám Mục Roche, người cũng đã xuất bản một bài bình luận về sắc lệnh mới, nhấn mạnh rằng việc dịch các bản văn phụng vụ là “một trách nhiệm lớn lao” để “lời mặc khải có thể được công bố và lời cầu nguyện của Giáo hội có thể được diễn đạt bằng một ngôn ngữ mà dân Chúa có thể hiểu được”.

Với Tự Sắc năm 2017, văn bản của Giáo luật 838, triệt 2 và triệt 3, đã được thay đổi thành:

§2. Tòa Thánh có quyền điều hành phụng vụ trong toàn thể Giáo Hội, ấn hành các sách phụng vụ, thừa nhận những thích ứng đã được Hội Đồng Giám Mục ưng chuẩn theo quy tắc của luật, và giám sát để mọi quy luật phụng vụ được cẩn thủ khắp nơi.

§3. Các Hội Ðồng Giám Mục có thẩm quyền soạn thảo các bản văn của sách phụng vụ một cách trung thành trong ngôn ngữ địa phương, thích nghi cách xứng hợp theo những giới hạn, và ấn hành các sách phụng vụ cho những vùng miền các ngài đảm trách sau khi được Tòa Thánh phê chuẩn.

Sắc lệnh mới của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích trình bày các tiêu chuẩn và thủ tục cần lưu ý khi xuất bản các sách phụng vụ.

Sắc lệnh nói rằng Tòa thánh vẫn chịu trách nhiệm tái duyệt các thích nghi đã được các hội đồng giám mục chấp thuận và phê chuẩn các bản dịch đã được thực hiện.

Đức Tổng Giám Mục Roche nói: “Cuộc cải cách này của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm mục đích nhấn mạnh trách nhiệm và thẩm quyền của các hội đồng giám mục, cả trong việc đánh giá và phê duyệt các điều chỉnh phụng vụ cho lãnh thổ mà các ngài chịu trách nhiệm, cũng như chuẩn bị và phê duyệt các bản dịch của các bản văn phụng vụ”.

“Các giám mục, với tư cách là người điều hành, quảng bá và giám hộ đời sống phụng vụ trong Giáo Hội địa phương của các ngài, có một sự nhạy cảm lớn, do sự hình thành thần học và văn hóa của các ngài, điều đó cho phép các ngài dịch các bản văn Mạc Khải và Phụng vụ sang một ngôn ngữ đáp ứng bản chất của dân Chúa được giao phó cho các vị.”
Source:Catholic News Agency