Có sự khác biệt giữa ba chữ: bắt được, được bắt và bị bắt. Phép lạ hôm nay cho biết người ngư phủ bắt được nhiều cá. Người ngư phủ đóng vai chủ động. Cá bị bắt. Cá đóng vai thụ động, nạn nhân. Cá được bắt bởi nó không thuộc loại cá cấm bắt. Hơn nữa nó lớn đủ kích thước cho bắt. Hiện nay một số quốc gia cấm bắt tôm cá nhỏ, thiếu kích thước, nhằm mục đích bảo vệ nguồn tôm cá cho những năm kế tiếp.

Sau khi Đức Kitô rao giảng, Ngài nói với Phêrô hãy thả lưới ra chỗ nước sâu. 'Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá' Lc 5:4

Phêrô thú nhận với Đức Kitô là ông đã vất vả chài lưới suốt đêm mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay, tuy nhiên

'Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới' Lc 5:6.

Nghe theo lời Đức Kitô, Phêrô bắt được mẻ cá lớn, có lẽ đời ông chưa bao giờ bắt được nhiều cá lớn đến thế. Khi chúng ta nghe tin phép lạ xảy ra đâu đó, kẻ xa, người gần đến tận nơi xảy ra phép lạ xin ơn chữa lành cho chính mình, và ơn chữa lành cho thân nhân, thân hữu. Phêrô không chung quan điểm đó. Ông nhìn sự việc với con mắt tâm linh. Ông nghe Đức Kitô giảng, ông kính mến, quí trọng Đức Kitô, nhưng không biết Ngài là Đấng Cực Thánh mãi cho đến khi bắt được mẻ cá lớn. Phép lạ lưới cá mở mắt ông. Phêrô vội quì dưới chân Đức Kitô nài van,

'Lậy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi'. Lc 5:9.

Phêrô lo lắng, sợ hãi đứng bên Đức Kitô bởi ông thấy mình không xứng đáng đứng gần Đấng Chí Thánh. Học từ Phêrô, Kitô hữu cũng phủ phục trước Mình Máu Thánh Chúa khi linh mục lập lại lời Đức Kitô truyền phép Thánh Thể.

'Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá' Lc 5:4

Câu nói vắn, gọn trên hàm chứa nhiều í tưởng quan trọng, đặc biệt là hai chữ 'nước sâu và chữ bắt'. Cá nhỏ thường sống nơi nông cạn, bắt mồi nơi nông cạn, nhà của chúng ở chỗ nước nông bởi nơi đó có nhiều rong rêu, tốt cho việc lẩn trốn, nghỉ và cũng là nơi tôm tép ẩn nấp để cá tìm mồi. Chúng tránh đi vào chỗ nước sâu bởi sợ làm mồi ngon cho cá lớn. Cá lớn lẩn trốn nơi nước sâu. Nhà của chúng ở nơi nước sâu. Một con cá lớn giá trị gấp nhiều con cá nhỏ. Nước sâu cũng là nơi chứa bí ẩn. Người có óc thám hiểm thích khám phá. Bên dưới nước sâu rất có thể có kho báu, vật quí, bởi không biết nơi đó có gì. Hơn nữa đi ra chỗ nước sâu đòi hỏi người ngư phủ có nhiều kinh nghiệm và tự tin. Kinh nghiệm đi chỗ nước sâu và tin tưởng vào khả năng mình có thể giải quyết bắt trắc bất ngờ xảy ra. Trong trường hợp này, Phêrô tin tưởng Đức Kitô không sai ông đi vào nơi có thể gây nguy hiểm cho ông. Lòng tin đó ông được phần thưởng lớn, bắt mẻ cá lớn không lồ. Ngoài mẻ cá ra, ông còn nhận được phần thưởng lớn về phương diện tâm linh. Chỗ 'nước sâu' là nơi tối tăm trong tâm hồn cần ánh sáng Đức Kitô chiếu dọi. 'Nước sâu' với Phêrô là nhận thức mình là kẻ tội lỗi. Góc tối tâm hồn đó được ánh sáng Đức Kitô chiếu sánh. Ông biết ông là kẻ có tội như bao người khác, nhưng chưa bao giờ ông cảm nghiệm tội nguy hiểm, tàn ác, đen tối đến thế. Ngộ ra điều đó, ông vội quì xuống dưới chân Đức Kitô xin lánh xa ông vì ông là kẻ tội lỗi. Đây chính là í nghĩa quan trọng của chữ 'nước sâu' về phương diện tâm linh.

Chữ 'bắt' ở đây cũng mang một í nghĩa đặc biệt. Đây là lối chơi chữ rất tài tình. Thứ nhất, Phêrô bắt được mẻ cá lớn. Ông kinh ngạc vì bắt được mẻ cá lớn. Điều kinh ngạc này thay đổi cuộc đời ông. Phêrô 'bắt' được mẻ cá; Đức Kitô 'bắt' được Phêrô. Đức kitô 'bắt' con tim Phêrô khi Ngài nói với ông,

'Từ nay anh sẽ trở thành kẻ chài lưới người ta' Lc 5,11

Câu này thay đổi í nghĩa động từ 'bắt'. Trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, thay vì 'bắt' cá, Phêrô đã 'bắt' vô số linh hồn vô danh. Gọi là vô danh bởi không biết tên những người nghe Phêrô rao giảng trở thành Kitô hữu. Về phương diện cá nhân, chữ 'bắt' mang một í nghĩa đặc biệt cho cuộc đời Phêrô. Ông bước chân vào cuộc đời mới, cuộc sống rao giảng bắt đầu bằng chữ 'bắt'. Ông từ giã thế gian, trở về cùng Đức Kitô, kết thúc cuộc đời cũng bằng chữ 'bắt'. Trước khi về cùng Chúa Cha, Đức Kitô từ giã môn đệ, Ngài ví von cuộc ra đi của Phêrô như sau.

'Thầy bảo cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ í. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có í ám chỉ ông sẽ phải chết cánh nào để tôn vinh Thiên Chúa. Gn 20,18b-19.

Điểm cuối, cá dính lưới là cá còn sống, mạnh khoẻ nhưng cá đó sẽ bị giết chết làm thực phẩm cho con người. Phêrô 'bắt' người thân xác sống mạnh, nhưng tâm linh họ chết. Ho chết phần tâm linh, phần linh hồn. Phêrô đưa người đó đến với Đức Kitô và Đức Kitô ban cho họ sự sống tâm linh và sự sống đời đời. Theo nghĩa đó Phêrô 'bắt' người chết để Đức Kitô biến họ thành Kitô hữu sống động. Một khi Thiên Chúa 'bắt' ta, Ngài ban cho ta sự sống, trở thành Kitô hữu, môn đệ Đức Kitô. Một khi con người 'bắt' Kitô hữu, Kitô hữu đó bị họ lấy mất mạng sống. Đây là cách trao đổi huyền diệu. Người ta lấy mất sự sống Kitô hữu, họ đâu biết việc làm tàn ác đó lại làm cho Danh Chúa sáng hơn. Điều này ngoài tầm tay con người. Chúng ta xin ơn, dù ta sống hay chết, Kitô hữu luôn sống và chết cho Đức Kitô. Xin ơn nhận ra tội làm ta xa Chúa.

TiengChuong.org

Catch - Not Caught

After Jesus had finished talking, He told Peter to cast out his net. 'Put out into deep water and pay out your nets for a catch' 5:4. Peter confessed that he had worked hard all night and caught nothing, 'but if you say so I will pay out the nets' 5: 6. Following Jesus' instruction, Peter had the huge catch. It was probably the biggest catch that he had never had in his entire profession. Whenever people hear broadcasting about news of miracles that had happened elsewhere, people from near and far would come to that place, praying for healing of their own or for the healing of their loved ones. Peter, the fisherman, had no such desire. He had a different outlook. Listening to Jesus, he loved and respect the man, but didn't realize that Jesus was the Holy One of God. After the huge catch, Peter felt at Jesus' knees saying, 'Leave me, Lord: I am a sinful man'. Lk 5,9. Peter felt nervous, unworthy, and overwhelmed with fear to stand by the Holy One. Learning from Peter, at the consecration of bread and wine, we kneel to show our utmost respect for the Eucharist.

'Put the nets in deep water and have a huge catch'. The words: 'deep water and catch' need to pay due attention. They probably have different meanings. Small fish stay and have their prey in shallow water. Small fish stay away from deep water for survival, to avoid being the victim of big fish. Deep water is home to of big fish. A single big fish has more value and is worth much more than many little ones. Deep water is also an unknown territory. It is a place which is worth to exploring because of the unknown factor. Going into deep water requires experience and trust- trust of your own ability to handle a danger situation. In this case, Peter had faith in Jesus; he believed Jesus would not ask him to go to a place that could cause him harm. He was rewarded, a huge catch, for his faith and trust in Jesus. In spirituality, 'deep water' means the unknown corners of our soul that needs the light of Christ.

The word 'catch' is an interesting one; there is a play on word in this context. First, Peter's nets had 'catch' - a huge number of fish. This amazement 'catch' changed Peter's profession for life. Peter's 'catch' was the fish; Jesus' 'catch' was Peter. Jesus' 'catch' was Peter's heart when Jesus said to Peter, 'From now on it is men you will catch 5:11. In this context, the word 'catch' again changes its meaning. Peter's new 'catch' was the countless anonymous souls in his 'new profession', his mission. There is another significant point that needs to draw attention to, because the word 'catch' applied personally to Peter. It happened at the beginning of his mission and also at the ending of his earthly life. Before returning to the Father, Jesus told Peter '.... when you grow old you will stretch out your hands, and somebody else will put a belt round you and take you where you would rather not go. In these words He indicated the kind of death by which Peter would give glory to God'. Jn 21,18b-19

Being God's 'catch' means to have life. Being man's 'catch' means death. In the case of Peter, being man's 'catch' allowed God's glory shine to mankind.

There is a huge different between 'catching fish' and 'catching men'. A 'catch' of fish is alive, and then fish will be killed for food. A 'catch' of men is spiritual dead, but Jesus gives them life and everlasting life. When believers are man's 'catch' because of the followers of Jesus; it means to give glory to God.