Sáu phụ nữ, được công nhận là “giáo dân đang thực hiện sứ mệnh mục vụ”, thực hiện việc “thay thế” trong trường hợp không có đủ linh mục được thụ phong để cử hành các cử hành Phụng Vụ ở tất cả các thị trấn của Catalonia và trao Mình Thánh Chúa đã được làm phép trước đó.

Các phụ nữ này được Tòa Giám Mục Tarragona công nhận. Họ chia sẻ trách nhiệm với một số linh mục phục vụ trong các giáo xứ Penedès, Urgell-Garrigues, Tarragona-Llevant, Priorat và Baix Camp, và một số giáo xứ khác thuộc giáo phận Lleida lân cận, mặc dù tất cả các phụ nữ này thuộc về tổng giáo phận Tarragona.

Phát ngôn viên của Tòa Giám Mục Tarragona, Simó Gras, nói với Efe: “Chính sự thiếu vắng những linh mục đã khiến chúng tôi khám phá ra đặc sủng của các nữ giáo dân trong Giáo hội. Ngay cả khi đã có đủ các linh mục được thụ phong, họ cũng sẽ không bị bỏ sót”

Hầu hết những người phụ nữ này đã dành nửa cuộc đời của mình để cống hiến ở mức độ nhất định trong việc “hỗ trợ” các giáo xứ của họ, đồng hành với những người bệnh, quản lý việc dạy giáo lý hoặc đọc sách Thánh. Một số giáo dân vẫn cảm thấy “miễn cưỡng” khi tham dự các cử hành do những phụ nữ này đảm trách, một phần vì họ là phụ nữ, một phần vì các cử hành này không trọn vẹn, nghĩa là các phụ nữ này chỉ trao Mình Thánh Chúa đã được thánh hiến trước đó, họ không cử hành thánh lễ như các linh mục thật sự. Họ cũng không giảng nhưng chỉ đọc các bài giảng soạn sẵn của các linh mục.
Source:elmundo.es