Không ai tránh khỏi cám dỗ. Cám dỗ xảy ra hàng ngày và dưới nhiều dạng thức khác nhau. Khi thì cám dỗ núp bóng hào quang, danh vọng trần thế. Lúc khác, cám dỗ núp dưới hình thức, bề ngoài xem ra có vẻ tốt lành, thánh thiện. Thực chất bên trong là hành động kiêu căng, tự phụ, kiêu ngạo. Cám dỗ là cuộc chiến nội tâm giữa hai í muốn. Một là chiều theo dục vọng thân xác, hai là quyết tâm theo đường tâm linh. Chiều theo dục vọng, tham muốn thân xác là con đường ma quỉ dụ dỗ con người theo chúng. Quyết tâm, phấn đấu đi theo con đường tâm linh chính là đi theo đường lối Chúa. Ma quỉ cám dỗ Đức Kitô ba lần. Cả ba lần chúng đều bắt đầu và Đức Kitô đáp trả lại chúng.

Nhận đầy ơn Thánh Thần, và Thánh Thần hướng dẫn Đức Kitô vào samạc chay tịnh bốn mươi đêm ngày. Suốt thời gian đó Ngài không ăn gì. Ma quỉ đến cám dỗ Đức Kitô. Bởi Đức Kitô và Thánh Thần cùng chung bản tính nên í nghĩ của Đức Kitô cũng là í nghĩa của Thánh Thần; và í nghĩ của Thánh Thần cũng là í nghĩ của chính Đức Kitô. Theo tinh thần đó, Thánh Thần hướng dẫn Đức Kitô vào samạc cũng chính là do Đức Kitô tự chọn sống trong hoang địa. Trong thời gian này Đức Kitô trải qua hai kinh nghiệm lớn. Kinh nghiệm thứ nhất, Ngài chay tịnh bốn mươi đêm ngày không ăn gì thẩm định mức chịu đựng giẻo dai, bền bỉ của thân xác. Điều này minh chứng một lần nữa khi Đức Kitô vác thập giá lên đồi Can vê. Kinh nghiệm thứ hai bao gồm ba lần ma quỉ cám dỗ. Mỗi một cám dỗ ma quỉ chú trọng tấn công một trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

Cám dỗ thứ nhất ma quỉ nhắm đến Ngôi Cha, chúng mong tạo nên sự ngờ vực về tình yêu không gì làm sứt mẻ tình yêu Chúa Cha dành cho Chúa con. Cám dỗ thứ hai ma quỉ tấn công chính Đức Kitô khi chúng kêu gọi Ngài hãy chọn cuộc sống tự lập, độc lập, không để bị lệ thuộc vào Chúa Cha. Cám dỗ thứ ba ma quỉ chú tâm tấn công Thánh Thần Thiên Chúa. Chúng đặt vấn đề liệu Thánh Thần Chúa còn năng động như từng loan báo.

Đáp lại cám dỗ thứ nhất về mối liên hệ bất khả phân li giữa Chúa Cha, Chúa Con. Ma quỷ nêu nghi vấn nếu Chúa Cha yêu thương Chúa Con sao Ngài có thể 'bỏ rơi' Chúa Con một mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt nơi hoang địa suốt thời gian dài bốn mươi đêm ngày, không hề thăm nuôi. Đức Kitô đáp lại, ma quỉ không có lòng mến, không biết tình yêu Thiên Chúa nên ma quỉ rất mù mờ về tình yêu Thiên Chúa. Đức Kitô nói rõ cho ma quỉ biết. Ma quỉ chỉ biết lo cho cái bụng phệ, cái bao tử. Có phải bao tử no đầy, dạ ắp thực phẩm mang lại hạnh phúc chăng? Nhiều người no dạ, nhưng giấc ngủ chập chờn. Nghe tiếng động cũng lo, nghe tim mình đập loạn xạ vì tâm bất an, tinh thần hoảng loạn, lương tâm cấu xé. Thực tế, về phương diện vật chất, thân xác Đức Kitô đói rét. Về phương diện tâm linh Đức Kitô hoàn toàn no thoả. Kinh Thánh ghi: 'Đức Kitô được đầy Thánh Thần' Lc 4:1. Được đầy Thánh Thần cùng nghĩa no thoả, không thiếu thốn chi, và cũng không lo lắng gì, dù có sống một mình trong hoang địa cũng an tâm. Chính Đức Kitô xác nhận khi Ngài đáp lại ma quỉ 'Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra' Mt 4:4

Đức Kitô sống bằng Lời Chúa là Lời ban sức sống siêu nhiên. Sức sống siêu nhiên ban cho con tim bình an, tâm hồn thanh thản, tâm trí an vui, cõi lòng yêu mến thiết tha. Đức Kitô mặc khải sức sống siêu nhiên tốt hơn ngàn lần cơm bánh trần gian.

Ma quỉ không hề biết xấu hổ, mắc cở. Chúng tiếp tục mặt trơ, mày đá cám dỗ tiếp. Lần này chúng mời gọi Đức Kitô sống tinh thần độc lập. Nói rõ hơn là tính chia rẽ tình Cha Con. Ma qủi đưa lời mời gọi Đức Kitô sống tự lập, làm vua một vương quốc riêng biệt, tách rời khỏi Chúa Cha. Ma quỉ hứa chúng sẽ giúp Đức Kitô thực hiện được í định đó. Ma quỉ hứa cho Đức Kitô vinh quang và vương quyền trần thế làm gia nghiệp nếu Ngài quì thần phục chúng. Khi hứa điều này ma quỉ đã vô tình vạch trần, để lộ chân tướng gian xảo, bản tính quỉ quyệt dối trá của chúng. Ma quỉ là sư phụ của mọi giảo hoạt, gian trá, lừa dối. Thứ nhất chúng nói mọi vinh quang trần thế và vương quyền trần gian ban cho chúng. Ai ban, chúng nói trống không. Chúng không thể nêu rõ danh tính ai ban cho chúng. Thứ hai, trái đất và mọi sự tốt lành đều do Chúa tạo thành. Ma quỉ không hề có khả năng làm điều đó. Chúng không có quyền hứa cho những gì không thuộc về chúng. Như thế những lời hứa kia đều là trống rỗng, vô căn cứ bởi chúng không thể cho những gì chúng không có. Có lần Philatô kiêu căng nói với Đức Kitô:

'Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Đức Kitô đáp: 'Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu trời chẳng ban cho Ngài'. Gn 19:10-11.

Điều trên xác định một sự thật mọi sự ta có dù vật chất hay quyền hành đều do trời ban. Sống phụ lòng trời ban sẽ không tránh khỏi trách nhiệm trời ban.

Sau ba lần cám dỗ

'ma quỉ thất bại bỏ đi, và hứa sẽ trở lại ở thời điểm khác, chờ đợi thời cơ Lk 4:13.

Có lẽ thời cơ chính là lúc Đức Kitô đáp lại Philatô khi ông chất vấn Đức Kitô. Một lần nữa Đức Kitô khẳng khái đáp của cải, danh vọng trần gian Ngài đều không muốn.

'Nước tôi không thuộc về thế gian này' Gn 18:36

Cám dỗ thứ ba, ma quỉ thách Đức Kitô nhảy xuống từ đỉnh nóc đền thờ xem Thánh Thần có đến cứu Ngài không. Làm thế nào để chứng minh điều gì đó đang hoạt động. Đức Kitô nhận đầy ơn Thánh Thần sau khi Ngài nhận Phép Rửa từ Gioan tại sông Giođan. Đức Kitô được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa. Thánh Thần luôn hoạt động trong Ngài. Cũng không cần phải minh chứng Thiên Tính của Đức Kitô. Ngài là Con Thiên Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa. Sự thật trên không phải để minh chứng, làm sáng tỏ mà để tin và nhận sự sống Ngài ban. Hai lần Chúa Cha loan báo niềm tin đó. Lần thứ nhất sau khi nhận phép rửa, Đức Kitô lên khỏi bờ liền có tiếng từ trời cao loan báo:

'Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con' Lc 3:22.

Lần thứ hai xảy ra trên núi thánh trong ngày Đức Kitô biến hình:

'Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người'. Lc 9:35

Ma quỉ thích trình diễn. Chúng lấy lời Kinh Thánh thách Đức Kitô. Thực ra chúng biết rất ít về Kinh Thánh. Ba lần cám dỗ, Đức Kitô dùng Kinh Thánh đáp lại chúng. Ma quỉ dùng Kinh Thánh có một lần duy nhất, lần cám dỗ thứ ba, chúng dùng Kinh Thánh để tỏ ra chúng cũng biết Kinh Thánh. Dùng một đoạn Kinh Thánh để tranh biện, lí luận mong thắng khi cãi lí cho biết không có lòng kính trọng và tin lời Kinh Thánh. Đức Kitô hoàn toàn đặt tin tưởng vào sức mạnh Lời Chúa. Ngài thực sự, thành tâm yêu mến và tin Lời Chúa.

Đức Kitô dậy Kitô hữu đừng ỉ vào sức mình, tài trí mình, nhưng hãy dùng sức mạnh lời Chúa chống lại các cám dỗ. Mùa chay giúp Kitô hữu nhìn vào con tim mình nhận ra sai trái cần hoán cải, sửa đổi. Chuẩn bị con tim trong sạch, xứng đáng nơi ơn Chúa ngự trị

TiengChuong.org

Wilderness From Within

No one can escape temptation. It happens to everyone and happens daily and indifferent forms. Temptation often disguises itself in the form of power and material gain. Other times, it is hidden in something that appears to be good and holy. Temptation is a spiritual battle of two wills: one is the will of the flesh and the other is the will of the Holy Spirit. The Devil represents the way of the flesh, and the Spirit represents God's way. When we choose to follow the way of the flesh, we follow the way of the Devil. When we choose to follow the way of the Spirit, we follow God's way. The Devil initiated and Jesus replied to all three temptations.

Filled with the Spirit, Jesus was led by the Spirit through the wilderness where He was fasting for forty days and was temped. Because Jesus and the Spirit shared the same substance, what Jesus thought was also of the Spirit, and what the Spirit thought was also of Jesus. In that sense, Jesus allowed Himself to be tested. He took two important exercises in the wilderness. The first exercise, Jesus ate nothing for forty days for His physical strength and resilience. The second exercise, Jesus showed that He was whole- heartedly devoted in love to God, the Father.

At the second exercise, the Devil tempted Jesus three times; the Devil aimed each temptation to attack one person of the Holy Trinity. The first temptation the Devil casted some doubt on the unbreakable relationship the Father and the Son. The second temptation the Devil focused on Jesus Himself, self-reliance, and the third temptation the Devil tested the role of the Spirit.

At the first temptation, the Devil raised doubt about God's love for Jesus. What kind of love was such that the Father would leave His only Son in a hostile wilderness environment for forty days without food? Jesus' response was something like: you had no love for God and knew not of God's love. Jesus had no food for the body, but had an abundance of God's love. God's Spirit was with Him all the time. The text said 'Filled with the Holy Spirit....was led by the Spirit' Lk 4:1. Jesus told the Devil that God fed Him with God's Word and that was far more superior to the food the world offers.

'One does not live by food alone, but by every word that comes from the mouth of God' Mt 4:4

The Devil knew no shame. He insisted even more by proposing the idea of Jesus living independently from the Father- Be on your own; have your own kingdom yourself. He promised to give Jesus all worldly glory and the kingdoms of the earth if Jesus worshipped him. This temptation revealed the true identity of the Devil, that he was the master of all lies. First, the Devil didn't create the world. God created the world and all good things in it. The Devil could not take what belonged to God and give it to Jesus. That was an empty promise. Second, the Devil claimed the kingdoms of the world were given to him. But by whom, he couldn't name the donor. After three failed attempts, 'the Devil left Jesus to return at the appointed time' Lk 4:13. May be the appointed time happened at the trial of Jesus when Jesus replied to Pilate that 'My kingdom does not belong to this world. Jn 18:36. Again Jesus said no to the world's glory and power.

The third temptation, the Devil challenged Jesus to jump off from the peak of the Temple to see whether the Spirit was at work. How can one prove a thing that was already at work? The Spirit was already given to Jesus at His baptism. The Spirit led Jesus to enter the wilderness. The Spirit was already with Jesus. Further, there was no need for Jesus to prove His true identity. He is truly God's only Son and that is for everyone, not to test or seek clarification, but to believe. Twice the Father confirmed Jesus' identity. 'This is my Son the Beloved, my favour rest on Him Lk 3:22'. This happened after John baptised Jesus at the Jordan River. The second time happened up on the mountain at the Transfigured of Jesus. 'This is my Son, whom I have chosen, listen to Him' Lk 9:35.

The Devil loved to show off by quoting the Scripture. They knew very little of the Scripture. Jesus quoted the Scripture in responding to every single temptation, while the Devil quoted the Scripture only once, the third temptation. His fragmented method of quoting the Scripture to score points to show that he did not believe and had no love for the Scripture. Jesus loved the Scripture and also believed in the Scripture.

Jesus showed us to how resist temptation by not relying on our own strength, but that we are better when dependent on God's power. Lent is the time for us look deep into our heart and see what needs to be removed and make room for God's love.