Chọn lựa là một phần trong cuộc sống. Chúng ta học chọn lựa ngay từ tấm bé. Hầu hết những chọn lựa đều đúng, nhưng đôi khi cũng có sai. Học từ chọn sai để trưởng thành trong chọn lựa sau này. Khi khôn lớn, ở một thời điểm nào đó mỗi người phải có những quyết định quan trọng cho đời mình. Khi phải quyết định vấn đề quan trọng, có hai vấn đề xảy ra: một là có quá nhiều thông tin không thể kiểm chứng, hai là không đủ thông tin giúp làm những quyết định, chọn lựa lớn. Điều này cho biết những chọn lựa lớn luôn ngầm chứa ít điều mù mờ. Mù mờ thể lí dễ nhận ra bởi ta có thể nhìn thấy, sờ thấy. Mù mờ tâm linh khó hơn nhiều bởi nó nằm kín sâu trong tâm con người nên khó có thể thẩm định mù mờ đến mức nào. Đức Kitô dùng hình ảnh người mù dẫn người mù, cả hai sa hố nói đến nguy hiểm mù mờ về đức tin.

Đức Kitô dùng hai loại hình ảnh giúp nhận chân tướng lãnh đạo tôn giáo. Hình ảnh một liên quan đến con người; hình ảnh hai liên quan đến thiên nhiên. Hình ảnh anh mù không biết mình sai đường. Anh dẫn đường, kết quả cả anh lẫn người theo sa hố. Hình ảnh kế tiếp Đức Kitô nói môn đệ không thể hơn thầy, giỏi lắm cùng bằng thầy. Câu 'đệ tử không hơn thầy, học hết sức giỏi lắm cũng chỉ bằng thầy' Lc 6:40 cho biết những kẻ chống đối Đức Kitô không phải là môn đệ Đức Kitô, bởi giáo huấn của họ không đúng điều Đức Kitô rao giảng. Điều tự nhận họ công chính cần phải xét lại. Họ quan tâm nhiều đến thể diện, diện mạo bề ngoài, cao ngạo trong hành động, tự phụ trong lối sống, lơ là chăm sóc đời sống nội tâm. Đức Kitô đặt vấn đề, nếu thành tâm hãy thể hiện nếp sống khiêm nhường. Chấp nhận thực tế là không phàm nhân nào công chính trước mắt Thiên Chúa. Lối nghĩ kiêu căng, đời sống tự phụ trên có thể hoán chuyển bằng cách hoán cải phát xuất từ tim. Cách hoán cải hiệu nghiệm nhất chính là đón nhận giáo huấn Đức Kitô, lắng nghe lời Ngài, sống theo lối Ngài chỉ dẫn.

Hình ảnh thứ ba là người mắt có xà che khuất tầm nhìn đòi lấy hạt bụi trong mắt người kia. Hình ảnh nhằm sửa sai người luôn nhìn thấy cái sai trái nhỏ nhặt của người khác mà không nhìn thấy sai lầm khổng lồ của chính mình. Mắt thể lí họ sáng, nhưng mắt tâm linh mù tối. Đức Kitô dùng hình ảnh trên ám chỉ kẻ chống đối Ngài. Một thực tế không thể chối cãi là khi phê bình, chỉ trích, sẽ không học được gì. Bạn có thể lí luận ai học cái sai trái bao giờ. Thực ra con người trưởng thành từ sai trái. Sai trái là bài học sống khiêm nhường. Nếu học sai trái từ người khác thì họ chính là thầy mình. Ai lại đi chỉ trích, phê bình thầy bao giờ.

Chọn lựa cuộc sống tâm linh cần thực hiện trong tinh thần cầu nguyện, bởi chúng ta hiện tại sống trong một thế giới có quá nhiều người tự nhận mình là kẻ lãnh đạo khôn ngoan, chỉ đường công chính. Người nào cũng tự nhận giáo hội họ lãnh đạo là phải, là công chính. Đức Kitô lập có một Giáo Hội. Như thế các giáo hội khác không do Đức Kitô lập. Vì thế cần phải cẩn trọng, khôn ngoan, sáng suốt nhận ra người lãnh đạo chân chính. Để làm được điều đó Đức Kitô dậy môn đệ hãy nhìn vào thành quả của người lãnh đạo. Ngài dùng hình ảnh cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu để nhận dạng phẩm chất, tâm tính, chân, giả, chính tà cõi lòng con người.

Câu 'Xem quả thì biết cây' Lc 6,44 ám chỉ mọi hành động đều bị con tim hướng dẫn. Con tim chân chính không thể nào có hành động tàn ác; con tim gian tà không thể nào có hành động chân chính. Câu xem quả biết cây áp dụng thời Đức Kitô để nhận dạng người lãnh đạo chân chính, phân biệt lãnh đạo. Thời đại chúng ta có trăm kẻ tự nhận là giáo hội Đức Kitô. Giáo hội nào cũng tự nhận mình công chính. Câu 'xem quả biết cây' giúp ta nhận ra vừa giáo hội Đức Kitô thiết lập, vừa nhận ra tâm tính người lãnh đạo.

Hãy xin ơn sống khiêm nhường.

TiengChuong.org

A Human Heart

Making choices is a part of living. We do it daily from childhood. Most of the time we do well, but sometimes we make a mistake and we grow from mistakes. Later on in life, at some point, we all have to make a big and important decision. We are faced with the dilemma of having too much or insufficient information to process. In that sense, our decision-making involves some degree of blindness. Jesus used physical blindness to talk about spiritual blindness. Physical blindness is obvious and easy to know because we can see, and even touch it; while spiritual blindness is much harder to detect, because it is hidden from our physical sight. Spiritual blindness is conditioned by a human heart. To detect spiritual blindness, Jesus told us to look not at the appearance of a person, but to look at their heart, because the heart dictates their actions.

There are two sets of images Jesus employed that helps to detect the conditions of a human heart. The first set of images involves mainly a person to another person; the second set of images involved plants that produce what God intended them to produce. The first image in the first set was about the image of a blind man who led another blind man. The first blind man believed he knew the way, and the second blind man followed the first without recognizing that they both were trotting on a wrong path. The next image was the image of a disciple who used his teacher's name for his own benefits, for his selfish hidden agenda. The phrase 'the fully trained disciple will always be like his teacher' Lk 6:40, implied that Jesus' opponents were not His students, and their teaching was not what Jesus taught, and their claim of righteousness was in question. They were more concerned with asking others to observe the Commandments, while their hearts were far from it. Jesus challenged them by asking them to be humbled, accepting the reality that no human being was righteous before God. This arrogant attitude was redeemable by means of conversion of the heart. Only by obeying Jesus' teaching, putting His teaching into practice, one could learn the truth about God.

The third image in the first set involved the image of a splinter and a plank in a person's eye. It implied that people were quick to point out other people's mistakes while ignorant of their own faults. They had their physical sight, but were blind spiritually. Jesus used these images to talk about His opponents, who believed they were righteous. They refused to listen to or believe Jesus' teaching.

When discerning spirituality, we need to do so in the context of prayer, because we live in a world where we are bombarded by many self-appointed leaders, each claiming that his church is the true Church. There is only one Church that Jesus established. How can we know which leaders follow God's way? Jesus told us to look at the final outcome:

'Every tree can be told by its own fruit' Lk 6:44

At the time of Jesus, this teaching helped to distinguish those who were good leaders, and those who were not. Apply this teaching in the modern world to discern good from evil, truth from error. In general, trees produce fruit according to their own kind, and it takes time to produce fruit at the right season. A good tree produces good fruit, and a bad tree produces bad fruit. When applying this analogy to a human heart, it means good actions come from a good heart; and evil actions come from an evil heart. This principle is true to both individuals and church leaders. As a tree produces its own fruit, our actions reveal the condition of our heart. External actions are the reflection of the internal intention.

We offer our heart to Jesus.