THƯƠNG YÊU THÌ CHĂM LO NHIỀU

Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài bằng việc chăm lo cho các môn đệ. Phúc Âm kể Chúa chăm lo công việc đánh cá của các môn đệ, rồi Chúa chăm lo cả bữa ăn cho các ông. Và Chúa cũng bảo Phêrô hãy chăm lo cho đoàn chiên của Chúa. Đã thương yêu thì chăm lo nhiều.

1. Chúa chăm lo cho ta. Giữa lúc các môn đệ đang thất vọng, chán nản vì hì hục suốt đêm đánh cá mà chẳng được con nào, thì Chúa đã cho các ông một mẻ lưới đầy cá. Chúa chăm lo công việc, rồi còn chăm lo bữa ăn cho các môn đệ. Đúng lúc các ông đang vừa mệt vừa đói vì vất vả cả đêm đánh cá ngoài biển, khi vào bờ, Chúa đã chuẩn bị sẵn bánh nướng, cá nướng cho các ông ăn. Chăm lo chứng tỏ tình yêu. Ngày hôm nay, Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục chăm lo cho chúng ta. Điều quan trọng là: giữa những gian nan, mệt mỏi, thất bại, chúng ta có xác tín là Chúa vẫn đang hiện diện chăm lo cho ta; chúng ta có sẵn lòng vâng nghe lời Chúa hướng dẫn như các môn đệ đã vâng lời Chúa thả lưới hay không mà thôi.

2. Ta chăm lo cho nhau. Chúa chăm lo cho ta, và Chúa cũng muốn chúng ta chăm lo cho nhau. Hãy để ý bài Phúc Âm, khi Phêrô trả lời yêu mến Chúa, thì thật là lạ, Chúa không bảo Phêrô yêu thì phải làm điều này điều kia cho Chúa, mà Chúa lại bảo ông hãy chăm lo cho đoàn chiên của Chúa. Như thế lòng mến Chúa phải được chứng tỏ bằng việc chăm lo cho tha nhân. Thánh Gioan đã khẳng định: ai nói yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình thì đó là kẻ nói dối.

Ngày nay, Chúa Giêsu phục sinh không chỉ chăm lo cho chúng ta ăn bánh và cá nướng, mà hơn thế nhiều, Chúa còn chăm lo cho chúng ta ăn cả mình máu Ngài mỗi khi chúng ta rước Chúa vào lòng trong mỗi thánh lễ. Chúa chăm lo cho ta cả hồn lẫn xác. Chúa không chỉ chăm lo cho chúng ta sống đời này, mà là sống đời đời. Amen.