QUÀ TẶNG VÔ NGẦN VÔ HẠN
“Đấng được Thiên Chúa sai đi, nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài vô ngần vô hạn”.

Sir Frances Drake có một lời cầu nguyện thật lạ thường, “Lạy Chúa, xin cứ quấy rầy con, thúc giục con dám táo bạo hơn, lao ra những vùng biển rộng lớn hơn, nơi bão tố thể hiện quyền làm chủ của Chúa; nơi mất đất liền, con sẽ lần dò những vì sao. Xin đẩy lùi chân trời hy vọng của con ở người đời; giục giã con hướng tới một tương lai chỉ biết cậy trông vào một mình Chúa, với sức mạnh, sự khôn ngoan và tình yêu, những ‘quà tặng vô ngần vô hạn’ của Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cũng nói đến Thần Khí, ‘quà tặng vô ngần vô hạn’ mà Chúa Phục Sinh trao trao cho những ai thuộc về Ngài! Thật tuyệt vời, các tông đồ đầy Thánh Thần, hào hùng nói Lời của Thiên Chúa; bởi lẽ, Đấng sai họ đi cũng là “Đấng được Thiên Chúa sai đi, nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài vô ngần vô hạn”.

Trình thuật Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho thấy quyền năng vô song của Chúa Thánh Thần nơi các tông đồ! Trước Thượng Hội Đồng, Phêrô và các bạn bị tra vấn về việc đã rao giảng một Đức Kitô tử nạn và phục sinh; các ngài lên tiếng, “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta!”. Đó là những lời chỉ có thể phát xuất từ những con người đầy Thần Khí và tuyệt đối tin tưởng vào Ngài; Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời”.

Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng được Thần Khí xức dầu và sai đi không dè sẻn khi phân chia món quà Thánh Thần cho bất cứ ai! Ngài tặng trao Thánh Thần một cách vô ngần vô hạn. Nhờ Thánh Thần và trong Thánh Thần, Ngài đã nâng toàn bộ cuộc đời chúng ta lên một bình diện khác, bình diện ân sủng. Sự hào phóng của Chúa Giêsu, trước hết, thể hiện trong Bí tích Thánh Thể. Mỗi khi chúng ta tiếp nhận Mình Máu Chúa, Ngài để lại trong tâm hồn chúng ta một sự đổi mới; đồng thời, giúp chúng ta đào sâu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Trong sự hiệp thông, chúng ta chuẩn bị thể xác và linh hồn hưởng nếm sự bất tử của mầu nhiệm Phục Sinh. Tất nhiên, một quà tặng như thế luôn chờ đợi một sự đáp trả. Trước sự rộng lượng của Chúa Phục Sinh, Đấng ban ‘quà tặng vô ngần vô hạn’, nào ai có thể keo kiệt trong việc hồi đáp!

Tặng phẩm của Chúa Giêsu là món quà hiệp nhất trong Thánh Thần, “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Để có thể hiệp nhất, Chúa Thánh Thần tuyệt đối không thể thiếu. Quà tặng Thánh Thần cung cấp thuốc giải độc cho mọi khuynh hướng chia rẽ giữa chúng ta. Chúa Thánh Thần chống lại sự kiêu ngạo, ích kỷ bằng cách nhắc nhở chúng ta về sự khiêm nhường của Chúa Kitô; Ngài sẽ thúc đẩy chúng ta sống bác ái, ban sức mạnh để chúng ta cho đi “Giêsu”, ‘quà tặng vô ngần vô hạn’ đã lãnh nhận, mà không cần tính toán.

Anh Chị em,

“Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài vô ngần vô hạn”. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đi vào trần gian, cuộc đời Ngài luôn hoạt động trong Thánh Thần; để rồi khi trút hơi thở, Ngài “trao Thần Khí” cho nhân loại. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ can đảm nói và làm chứng bằng cả mạng sống mình. Trong Thánh Thần, Giáo Hội hơn hai ngàn năm đủ can đảm, không ngừng lao ra vùng biển rộng lớn, bất chấp bão tố; cũng bởi Thánh Thần ấy, chúng ta được tái sinh, sống đời sống mới trong ân sủng phục sinh. Chúa Thánh Thần là tình yêu, sức mạnh, và là món quà tuyệt hảo của Đấng Phục Sinh, Đấng không tính toán; trái lại, ban Thánh Thần cho chúng ta cách hào hiệp. Và tất nhiên, Ngài cũng đang chờ đợi sự đáp trả ngoan nguỳ của chúng ta trước Thánh Thần, hầu mỗi người có thể hoàn tất những gì mà Ngài còn dang dở; đó là trở nên những chứng tá sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới loại trừ Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con vô vàn ân sủng Thánh Thần, nhiều hơn con đáng được; xin cho con biết tặng trao ‘quà tặng vô ngần vô hạn’ “Giêsu” một cách vô hạn vô ngần!”, Amen.

(Tgp. Huế)