MỞ RA MỘT TẦM NHÌN MỚI
“Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời!”.

Alvin Jennings nói, “Nhiều Kitô hữu ngày nay sống cuộc đời của họ trong ‘sương mù’. Họ để cho vô số rắc rối che khuất tầm nhìn và làm suy nhược tinh thần. Nhưng “Thiên Chúa chẳng ban cho chúng ta một thần khí gây nhát đảm, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta mạnh mẽ”. Đừng để sương mù che khuất! Hãy để ánh nắng Chúa Kitô ‘mở ra một tầm nhìn mới’ cho bạn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy để ánh nắng Chúa Kitô ‘mở ra một tầm nhìn mới’ cho bạn!”. Lời Chúa hôm nay ‘mở ra một tầm nhìn mới’ cho chúng ta về Bí tích Thánh Thể; từ đó, chúng ta có thể hiểu một sâu sắc hơn Bí tích Tình Yêu này. Chúa Giêsu nói, “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời!”.

Trước những lời này, người Do Thái sửng sốt, điều đó thật dễ hiểu! Với họ, máu là nguồn gốc sự sống, một cái gì linh thiêng, không bao giờ được chạm vào; họ sợ máu! Với chúng ta, có lẽ vì đã nghe những lời này nhiều lần, nên xem ra nó mất tác dụng; với người Do Thái thì không. Đó là những lời thực sự gây sốc, “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời!”.

Vậy phải hiểu thế nào với câu nói ấy? Rõ ràng, nó không được hiểu theo nghĩa đen! Để hiểu sâu sắc hơn ý muốn của Chúa Giêsu, những lời này phải ‘mở ra một tầm nhìn mới!’. Về phương diện đức tin, trong đêm Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thật sự hiến mình để nên lương thực nuôi linh hồn chúng ta; vì thế, Mình Thánh Chúa chúng ta đón nhận mỗi ngày đích thực là chính thịt máu Con Thiên Chúa. Mỗi khi rước Ngài, như cách Ngài nói, “ăn thịt và uống máu Tôi”, chúng ta đồng hoá ‘toàn bộ con người, toàn bộ suy nghĩ và toàn bộ hành động’ của mình vào chính Ngôi Vị Con Thiên Chúa. Từ đó, như Phaolô, mỗi người sẽ nói, “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi”. Chúa Giêsu đã không nói điều này sao, “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong tôi và Tôi ở lại trong người ấy!”. Như vậy, với tầm nhìn mới, việc “ăn thịt và uống máu” này không chỉ hiểu trong bối cảnh “rước lễ”; nhưng còn được hiểu như một dấu chỉ của một ‘quan hệ rộng lớn hơn nhiều’, ‘gắn bó hơn nhiều’ với Chúa Giêsu!

Thánh Thể trước hết là một cử hành cộng đồng về những gì ‘chúng ta là’, ‘anh chị em, Thân Thể mầu nhiệm Chúa Kitô’, cho nhau và cho toàn thế giới! Máu Thịt Chúa Giêsu đến với chúng ta qua Lời truyền phép và khi “rước lễ” còn ‘mở ra một tầm nhìn mới’ quảng đại và sâu sắc hơn khi chúng ta nhận ra rằng, Chúa Giêsu cũng đến với mỗi người qua từng kinh nghiệm yêu thương mà chúng ta có đối với tha nhân. Tắt một lời, Thánh Thể không chỉ là việc rước Chúa trong nhà thờ, nhưng còn là ‘cả cuộc sống!’. Việc cử hành bí tích chỉ ra ‘kinh nghiệm toàn diện’ về việc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu trong cả cuộc đời; đó là điều cần được diễn ra cả ngày sống dù chúng ta ở đâu, đang làm gì. Đời sống Kitô hữu là một Thánh Lễ kéo dài!

Thật thú vị, Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho biết, Phaolô không bao giờ hình dung được con đường mình sẽ trải qua ba mươi năm cuối đời; nhưng Thiên Chúa hình dung được nó. Ngài ‘mở ra một tầm nhìn mới’ cho Phaolô, Ngài chọn Phaolô làm sứ giả của Thánh Thể; Phaolô đã nhắc lại Bí tích này trong thư Côrintô. Như vậy, kế hoạch Chúa dành cho Phaolô, cho mỗi người chúng ta có thể táo bạo hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng; để rồi, cùng Phaolô, chúng ta “Đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng” như lời Thánh Vịnh đáp ca nhắc nhở.

Anh Chị em,

“Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời!”. Khổ thay, những của ăn mau hư nát của thế gian lại chi phối và quấn lấy tâm trí chúng ta như lớp sương mù, khiến chúng ta không thấy gì xa hơn. Hãy để Lời Chúa ‘mở ra một tầm nhìn mới!’. Mỗi khi rước Chúa, chúng ta trao cho Ngài cơ hội để Ngài uốn nắn và đồng hoá chúng ta như Ngài đã đồng hoá và uốn nắn Phaolô. Có như thế, phong thái, suy nghĩ và toàn thể con người chúng ta hoà tan trong Đấng chúng ta rước lấy. Nên một với Thánh Thể, chúng ta để mình trở nên tấm bánh, bẻ ra, trao cho người khác. “Hãy để ánh nắng Chúa Kitô ‘mở ra một tầm nhìn mới’” vì bạn là của Ngài, thuộc về Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cất khỏi con những lối nhìn thiển cận; xin ‘mở ra một tầm nhìn mới’ cho con, để con gặp Chúa không chỉ trong Thánh Thể, mà còn trong tha nhân, trong các biến cố!”, Amen.

(Tgp. Huế)