12. Ai muốn khắc phục sự giận dữ thì phải có khát vọng bị sỉ nhục vô hạn; ngược lại ai khát vọng được tôn vinh vô hạn thì không nghi ngờ gì nữa đó là sự tham lam hư vinh.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info