10. Khi chúng ta nếu phải trả lời bất cứ người nào đã sỉ nhục chúng ta, thì khi mở miệng chúng ta cần phải cẩn thận dùng giọng điệu ôn hòa, bởi vì câu trả lời ôn hòa có thể dập tắt sự giận dữ.

(Thánh Alphonsus giám mục)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info