35. NGÔ SINH THÍCH KHOE MẼ

Có một người tên là Ngô Sinh, già rồi mà thích khoe mẽ.

Có một lần đi làm khách, thấy một người mặc áo vải thì cho rằng đó là loại người bình thường, nên tỏ thái độ kiêu ngạo, chỉ gật đầu chào nhẹ mà thôi. Sau đó nhìn thấy chủ nhân đối với người ấy rất cung kính, hỏi ra thì biết người ấy là Trương Bá Khởi nổi tiếng như cồn, thế là lập tức thay đổi thái độ, rất cung kính với Trương Bá Khởi.

Trương Bá khởi cười cười nói:

- “Vừa rồi tôi nhận của ông nửa cái vái, bất tất lại phải làm phiền ông nữa”.

(Khiển Sầu tập)

Suy tư 35:

Ở đời có rất nhiều người ỷ vào tài sản của mình để khinh người nghèo; có rất nhiều người lấy tài học của mình ra để khoe khoang và coi thường những người không học hành, tất cả những hạng người khoe mẽ này đều luôn luôn quỵ lụy và khúm núm trước những người quyền thế và giàu có.

Đức Chúa Giê-su khi đứng trước quan tổng trấn Phi-la-tô đã dõng dạc nói với ông rằng: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài”. (Ga 19, 11)

Nếu Thiên Chúa không ban cho thì chẳng ai có gì cả, kể cả tiền bạc, học thức.v.v...do đó mà người Ki-tô hữu vẫn luôn vui vẻ dễ thương và hòa đồng với những người khác, dù họ có là ông vua giàu có, quyền uy hoặc là nhà bác học thời danh, bởi vì họ xác tín lời của Đức Chúa Giê-su rằng: nếu trời không ban cho, thì chẳng ai có gì cả...

Tiền bạc, quyền uy, danh vọng, học thức thì nhất thời mà thôi, Chúa ban cho để làm lợi cho linh hồn của mình và giúp đỡ tha nhân, hãy nhờ điều ấy, bằng không thì cửa hỏa ngục sẽ nuốt lấy vì sự giàu có, học thức và quyền uy có được ấy của mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info