9. Trước tiên xin đừng giận dữ, sau đó tự mình phản tỉnh, nên nhớ người con phê bình chính là anh em con, và họ đang trên con đường thành tựu. Thiên Chúa có thể làm cho họ trở nên thánh, mặc dù trước đây họ cũng có khuyết điểm của họ.

(Thánh Thomas of Villanova)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info