11. Sự thắng lợi toàn vẹn đối với cơn giận dữ chính là: khi trong cơn cuồng sóng giận mà tâm bình khí hòa, bình chân như vại.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info