37. HỌ HỒ MANG HỌ LỆNH

Thời nhà Đường, sau khi Lệnh Hồ Đào đảm nhậm chức thừa tướng, bởi vì họ này người trong tộc của ông ta rất ít, nên chỉ cần có người xin nhập vào là ông ta tiếp nhận không từ chối, bằng lòng liên hệ.

Thế là, người gần xa đều tất bật đến đầu quân dưới trướng, đến nỗi có người họ Hồ, cũng mạo nhận là cùng họ cùng tổ tông vối “Lệnh Hồ”.

Từ Nhân Ôn lấy chuyện này làm một câu thơ để chế giễu như sau:

- “Từ thời sau nguyên lão Đăng Dung,

thiên hạ chư “hồ” biết mang “lệnh”.


(Khiển Sầu tập)

Suy tư 37:

Giả mạo tên họ của người còn sống để hưởng lợi là chuyện nhỏ, là chuyện bình thường của thời đại vi tính, nhưng giả tên của người đã chết lâu đời dể hưởng lợi mới là chuyện đáng nói, bởi vì những ai giả mạo tên người chết thì cũng có nghĩa là lương tâm của họ cũng chết mất tiêu rồi.

Có người lấy cái “oai” của ông cố nội đã chết...mười đời rồi ra hù dọa người khác để thủ lợi; có người lấy cái chức vụ ngày xưa của bố mình ra hù dọa người yếu bóng vía để cướp đoạt tài sản; lại có người “ngon lành” hơn, không lấy tên và chức vụ của người đã chết để hù dọa bà con, nhưng vỗ ngực xưng mình là công an hình sự để lộng hành, để cướp của người đi đường, đúng là vô lương tâm...

Người Ki-tô hữu có một cách để làm cho người khác nể trọng mình, đó là lấy gương lành của các thánh nam nữ ra để noi theo, để học tập trở thành những người tốt đạo đẹp đời, bởi vì các thánh nam nữ cũng đã làm như thế khi còn sống ở thế gian này, và bởi vì chúng ta cũng mang họ “Ki-tô hữu” như các ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info