Đức Kitô nói với đám đông dân chúng, Ngài là 'Bánh Trường Sinh c.34'. Đám đông không tin điều Đức Kitô nói. Đám đông biết Đức Kitô làm phép lạ ít bánh hoá nhiều và chính họ đã được hưởng bánh đó. Tuy nhiên khi Đức Kitô tuyên bố Ngài là 'Bánh Trường Sinh' họ không tin.

Có nhiều 'rào cản' dẫn đến việc đám đông không hiểu và cũng không tin chính Đức Kitô là 'Bánh Trường Sinh'. Tất cả những cản trở này vây quanh vấn đề đức tin. Đám đông không tin Đức Kitô bởi họ coi Ngài là một tiên tri.

Thứ nhất, trọng tâm của vấn đề là đám đông không có niềm tin nơi Đức Kitô. Họ không tin Ngài là Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Họ tin Đức Kitô là một tiên tri và chỉ có thế. Bởi tiên tri có thể làm phép lạ nên Ngài là một tiên tri. Đám đông không tin Đức Kitô là 'Bánh Trường Sinh' như Ngài công bố về Ngài. Họ quen thuộc với hình ảnh các tiên tri, bởi suốt trong lịch sử hình thành dân Chúa, họ đã nhận được nhiều tiên tri Chúa sai đến hướng dẫn, chỉ bảo họ.

Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giữa dân Chúa là một hình ảnh xa lạ, một tư tưởng quá mới mẻ với đám đông. Họ không đón nhận tư tưởng quá tiến bộ đó. Đám đông hãnh diện là hậu duệ của Môisen và các tiên tri khác. Đám đông chứng kiến Đức Kitô làm phép lạ, ít bánh hoá nhiều và họ mong ngài làm phép lạ nữa để họ có bánh ăn. Nhìn chung đám đông tin những gì họ có thể hiểu, hoặc tưởng tượng ra được. Những gì ngoài tầm hiểu biết, họ từ chối không tin. Vì lí do đó họ không tin Đức Kitô là 'Bánh Trường Sinh'.

Đức Kitô là 'Bánh Trường Sinh', mầu nhiệm này quá cao siêu, vượt quá khỏi sức hiểu biết của trí óc con người. Người ta không thể giải thích. Mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người sâu thẳm hơn cả vũ trụ. Vũ trụ là một phần sáng tạo của Thiên Chúa, và loài thụ tạo không thể nào hiểu nổi Đấng tạo dựng nên chúng. Con người chúng ta là một phần trong sáng tạo của Thiên Chúa. Là loài thụ tạo nên cũng chung số phận, không thể hiểu thấu Đấng tạo dựng nên ta.

Mầu nhiện Thiên Chúa xuống thế làm người ở giữa chúng ta là điều không thể hiểu nhưng cần tin. Niềm tin có được nhờ vào giáo huấn của Đức Kitô. Đức Kitô là Đấng duy nhất có đầy đủ uy tín, thẩm quyền, để nói về sự sống trường sinh, bởi chính Ngài là Đấng ban sự sống trường sinh. Mọi suy đoán giải thích chối bỏ sự sống trường sinh đều là suy nghĩ thuần nhất của trí óc con người. Người ta dựa vào giáo huấn của Đức Kitô để chối bỏ giáo huấn của Ngài.

Vấn đề có hay không có sự sống đời sau không bao giờ hết tranh cãi, bởi chính con người là một phần của mầu nhiệm sự sống, cho nên tự trong ta luôn có mâu thuẫn khi ta chối bỏ sự sống đời sau. Dù tin hay chối bỏ sự sống đời sau, con người không chối bỏ được thực tế đó. Chính cái hiểu biết nhỏ bé, hạn hẹp của con người làm cản trở niềm tin. Chối bỏ Đấng tạo dựng nên ta là vô ơn.
Thứ hai, hầu như tất cả những gì Đức Kitô rao giảng đều rất gần với cuộc sống của đám đông, nên đám đông vui mừng đón nhận những điều đó. Tuy nhiên khi vấn đề liên quan đến sự sống đời sau, đến cuộc sống trường sinh, đến nước trời, đám đông mắc phải vấn đề. Khúc mắc lớn nhất của vấn đề là đám đông muốn hiểu rồi mới tin. Đây là 'rào cản' lớn dường như không thể vượt qua. Vấn đề thuộc thế giới vô hình nên không ai đủ khả năng giải thích cặn kẽ, mạch lạc, nói chi đến hiểu. Vì lí do đó mà Đức Kitô kêu gọi nghe để tin, không phải nghe để hiểu. Ngài là Đấng duy nhất có đủ thẩm quyền để nói về vấn đề tâm linh, vì Ngài đến từ Thiên Chúa. Không tin Ngài thì không còn ai để tin. Tin trước rồi may ra mới từ từ hiểu sau. Điểm lợi của niềm tin là trở thành Kitô hữu. Tâm linh họ luôn no thoả, không còn đói khát vì đã có lời Đức Kitô nuôi dưỡng.

Thứ ba, vấn đề là tự hào, bám vào quá khứ. Thay vì nhận biết Đức Kitô là Thiên Chúa, đang hiện diện giữa họ, Đấng ban sự sống trường sinh. Đám đông không nhận biết Ngài nhưng lại tự hào nhận mình là con cháu Môisen. Đức Kitô cho đám đông biết, không phải Môisen nuôi dưỡng cha ông họ trong sa mạc mà chính Thiên Chúa nuôi dưỡng họ. Tiên tri mang sứ mạng truyền tin. Thiên Chúa sai họ đi. Tiên tri không cứu được ai. Tiên tri chỉ là dụng cụ trong tay Chúa. Thiên Chúa là Đấng duy nhất cứu người, bao gồm cả tiên tri.

Trong quá khứ Thiên Chúa xử dụng tiên tri loan tin. Ngày nay Thiên Chúa dùng chính Con Ngài là Đức Kitô loan báo tin vui, nước trời, sự sống trường sinh. Những ai tin, đón nhận Đức Kitô, chính là đón nhận 'Bánh Trường Sinh'. Chúng ta xin thêm niềm tin, thêm đức tin nơi Thiên Chúa. Phúc Âm tuần tới chúng ta có thêm tranh luận về 'Bánh Trường Sinh'

TiengChuong.org

Bread Of Life

Jesus told the crowds that He is the 'Bread of Life' v.34, and they struggled hard about this teaching. They knew Jesus had the power to offer ordinary daily bread, because they themselves had eaten the bread Jesus gave. When it came to the teaching, Jesus is the 'Bread of Life', they could not believe Him. There were several hurdles the crowds couldn't overcome. They all revolve around the crucial questions of having faith in Jesus, and focussing on Him alone, and the question of trying to understand His teaching.

First, the heart of the problem was having faith in Jesus. The crowds believed that Jesus was not God- Incarnate, but simply another prophet. They believed Jesus could perform miracles, but He was not the 'Bread of Life' as He claimed to be. They were at home to the idea, that God would send prophets to be with, and guide them, but the idea God- Incarnate was foreign to them. They took pride in being children of Moses, and other prophets. The crowds had seen the miracle of the loaves, and would hope to have more miracles. They seemed to have the 'selective believing' approach. They believed almost all Jesus' teaching, except the teaching about Jesus, the 'Bread of Life'.

The mystery of the Incarnation, that Jesus was God- Incarnate, Who gave the 'Bread of Life' was a great mystery that went beyond human capacity to explain. The vastness of the mystery was even deeper than the entire cosmos. The universe was part of God's creation, and God's creation would not be able to understand its Maker. We are part of God's creation. We would not be able to take hold of the mystery of the Incarnation. The mystery requires us to see with the eyes of faith, and faith comes from believing in Jesus' teaching. Apart from Jesus' teaching, there is no other reliable source of information, that helps us to know about the Incarnation. The more one tries searching for the meaning of the mystery of the Incarnation, the more his/her mind gets bogged down.

Second, most of Jesus' teaching we would feel at home with, but when it came to the mystery of God's love, and salvation, we had better believe what Jesus said, not merely try to make sense of His teaching. Jesus told the crowds that He was God- Incarnate, and what He had to offer was the 'Bread of Life'. The crowds failed to understand Him. In helping the crowds to make sense of what He said, Jesus openly told them, there was no other way, except having faith in Him. Trying to understand what He said would not lead to faith, but having faith first, understanding may gradually unfold. The benefits of having faith in Jesus for a believer would be, that she/he would never experience hunger or thirst again.

Third, instead of focussing on Jesus, Who was now amongst them, the crowds were focussing on Moses. They said Moses gave their ancestors bread from heaven. Jesus told them, prophets could not satisfy them. They carried God's message, but they themselves could not save anyone. The prophets acted as instruments in God's hands. Jesus told the crowds, it was not Moses, but His Father, Who gave them the manna to eat. In the past, God worked through Moses and other prophets. God, today now, works through God's only Son, Jesus, and those who have faith in Jesus would receive Him, the 'Bread of Life'. In next week's Gospel we will hear more about the dispute the crowds made about the mystery of God- Incarnate, the 'Bread of Life'.