Lí luận hợp lí không luôn đúng trong thực tế. Thật là hợp lí khi cho rằng cây lớn sinh trái lớn, cây nhỏ sinh trái nhỏ. Lí luận rất đúng, nhưng khi áp dụng thực tế lại sai. Thiên Chúa, theo sự khôn ngoan của Ngài, không tạo dựng cách lí luận hợp lí trên. Những cây cho gỗ dùng kĩ nghệ như xây cất, làm bàn tủ, thường sống lâu trăm tuổi, thân to khổng lồ, cao ngút trời, trái của chúng thường nhỏ xíu. Trái từ cao rơi xuống sẽ ít gây tai nạn cho người và cho súc vật. Cây trồng trong nông nghiệp, sinh hoa trái cho con người dùng lại là những cây thấp trung bình, sai trái và trái rất lớn. Những bông hoa khổng lồ lại ở những bờ bụi. Một số lại thấp lè tè mặt đất, thế nhưng có mùi thơm nồng nàn. Muốn hưởng hương thơm nó người ta phải khòm lưng hay chân quì, chân đứng mới hưởng được mùi hương hoa đặc sắc của nó.

Đức Kitô dùng hai hình ảnh quen thuộc, gần gũi, dân chúng để nói về nước Thiên Chúa. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh người gieo lúa, và hình ảnh thứ hai là hình ảnh hạt cải. Cả hai hạt giống trên đều chứa điều bí ẩn, vượt khỏi sự hiểu biết của nông gia. Người nông dân hiểu rất đơn giản cách cây mọc và trưởng thành. Họ cũng ngạc nhiên khi nhận biết hạt cải tí teo lại có thể trở thành bụi rau khổng lồ. Cả hai hạt giống đều do tay con người gieo rắc, cả hai, mỗi loại có bí ẩn riêng và cả hai đều hữu dụng cho con người và các sinh vật khác.

Đức Kitô dùng dụ ngôn ngày đêm hạt giống âm thầm nảy mầm, phát triển lớn, cho mùa thu hoạch để nói về hình ảnh nước trời. Hạt giống nước trời, chính là Lời Chúa, gieo vào lòng người cũng âm thầm mọc, lặng lẽ lớn lên. Không dễ gì nhận ra sự thay đổi âm thầm trong cuộc sống. Hạt giống trong thiên nhiên ảnh hưởng bởi sương, gió, nắng, mưa, thời tiết, khí hậu. Hạt giống đức tin, Lời Chúa, hoàn thiện đến mức không gì có thể ảnh hưởng đến 'hạt giống' Lời Chúa. Lời Chúa hoàn toàn độc lập với điều kiện thời tiết và điều kiện xã hội.

Trái tim con người bị điều kiện hoá và bị hoàn cảnh hoá. Khi vui, khi buồn, lúc cởi mở, khi khó khăn. Trái tim coi trọng giá trị xã hội, trái tim đó thuộc về xã hội. Trái tim coi trọng tình yêu Chúa, trái tim đó thuộc về Thiên Chúa.

Xã hội con người luôn trong tình trạnh thay đổi, biến hoá. Con người là một phần của xã hội, vì thế con người không nên chống cưỡng lại đổi thay trong cuộc sống. Thực ra, thay đổi là dấu hiệu của phát triển. Vấn đề đặt ra là thay đổi theo xu hướng tốt hay xu hướng xấu. Chạy theo xu hướng xã hội sẽ thuộc về xã hội; bám chặt vào lòng Chúa xót thương trái tim đó sẽ thuộc về Thiên Chúa. Trái tim được tình yêu Chúa soi sáng, thêm sức sẽ trở thành nguồn sống cho chính cá nhân đó và nguồn sống cho tha nhân. Qua trái tim nhân lành Thiên Chúa cảm hoá xã hội. Mỗi con tim là một mầu nhiệm, ta hiểu được ít nhiều về con tim mình, nhưng không bao giờ hiểu thấu đáo tìm cảm tim mình. Vợ chồng cãi vã vì không hiểu nhau; cha mẹ hiểu lầm con cái, anh chị em phe phái vì hiểu lầm. Tình cảm con người là thế đó. Hiểu sao thấu tình Chúa yêu ta. Cuộc sống là một mầu nhiệm pha trộn giữa điều có thể hiểu và điều không bao giờ hiểu, bởi cuộc sống đó đến từ tình yêu Chúa. Người yêu mến Chúa nhiều hơn, nhận biết tình yêu Chúa hơn và hiểu về mục đích đời họ rõ hơn. Hiểu rõ hơn nhưng không bao giờ hiểu thấu đáo, cho đến khi trở về cùng Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên ta.

Môn đệ Đức Kitô cần trở thành muối men cho đời, thành ánh sáng của Chúa cho muôn dân. Tựa như hạt cải nhỏ, Đức Kitô kêu gọi ta trở thành một hạt muối, một hạt men, một đốm sáng nhỏ, qua ta Thiên Chúa làm cho hạt muối đó lơn lên, làm cho men nổi bột, làm đốm sáng thành nguồn sáng. Kitô hữu gieo hạt giống bình an, công lí và hạnh phúc thật cho tha nhân. Đó là mục đích cuộc sống của những ai nhận Đức Kitô làm Chúa đời họ.

Nước trời nơi trần gian không ngừng âm thầm phát triển, không ngừng lớn lên ngoài sự hiểu biết và nhận biết của ta. Môn đệ Đức Kitô khiêm nhường học từ Đức Kitô. Nhận biết và tin tưởng sức mạnh trần thế không thể ngăn cản sức sống nước trời; không hình ảnh trần gian nào có thể diễn tả trung thực hình ảnh nước trời. Nhiệm vụ của Kitô hữu là tiếp tục học, giữ muối đời luôn mặn, giữ ánh sáng đức tin luôn toả sáng, bảo vệ sự sống, coi trọng những gì Chúa tạo dựng. Qua lối sống đó, thế gian nhận biết ta là môn đệ trung tín của Đức Kitô.

TiengChuong.org

The Divine Heart

The assumption that big trees give big fruit, and small trees give small fruit is human logic. God, in His wisdom, designed the natural world according to God's plan. Something like, trees for timber are often huge, tall, but have small fruit. Small fruits that fall from trees would cause fewer fatalities for both humans and animals. Agricultural trees that give fruit for human consumption are dwarf, and are easy for fruit pickers to harvest. Flowers come from shrubs, and those who would like to enjoy their perfume must bend their own backs or go on their knees to enjoy the heavenly scent.

Jesus chose two agricultural images to talk about the mystery of God's kingdom, the image of a farmer who sowed seeds in the field, and the image of a mustard seed. Sowing was an annual activity of His society. These images are common and simple, and yet each has hidden meanings, something to do with their development. Farmers don't understand the process of the seeds' growing. They are amazed that a tiny mustard seed, small as it is, becomes a huge shrub. Both seeds are sowed in the ground by human hands. Both grow in a mysterious way. Both are useful for consumption. One is primarily for human consumption, and the other is good for animals.

Jesus employs the hidden meanings of a grain and a mustard seed to talk about God's Kingdom. The Kingdom of God in a person's heart begins with the seed, The Word of God, which is sown in the heart. The quality of a grain or mustard seed, light, weather, soil, and energy, all are helping a seed to grow. God's Word is perfect, and is above natural rules. A human's heart is conditioned by its environment, and that changes. Accordingly when a heart loves the values of his/her society, that heart is for that society. When a heart embraces God's love, that heart belongs to God.

The natural world is in a state of flux, and we are part of that natural world. We are unable to resist change, but must embrace change, because changing and growing go hand in hand. The heart of the matter is, there are different options for a person to choose from: God's way or the worldly way. A heart, that follows the way of the world, 'will follow' the way of the world. A heart that follows God's way belongs to God, and through that heart God will change the world. God's plant to change the world works through a human heart.

It is not easy to understand a human heart, to saying nothing about the heart of the Divine! Life is a mystery. The mystery is a mixture of something learnable and something unknowable. Through God's love we slowly learn more about the mystery of life, and that takes a life time of learning, and growing. Christ's disciples are asked to be the signs of God's love for others. We are asked to do small, tiny tasks, something as small as a tiny mustard seed. We sow the seeds of justice, peace, and love. God, in His goodness, magnifies our tiny contribution to be enormous, useful for others.

Jesus says that God's kingdom on earth continues to grow in a mysterious way, invisible to our eyes, beyond our comprehension. Those who love God, humbly learn to believe in Jesus' teaching, that nothing on earth can stop the growing of God's kingdom, and that no images on earth are good enough to clearly explain God's kingdom. Our task is to learn continually, and be useful for others, and to be good stewards for our environment.