CHÚA BA NGÔI MỘT TRỜI YÊU MẾN

Tình yêu không bao giờ cô độc 1 mình. Đã yêu thì luôn có liên hệ: Yêu ai, yêu cái gì. Thế nên, Thiên Chúa là tình yêu tràn đầy trong mối liên hệ tình nghĩa Ba Ngôi Cha-Con-ThánhThần. Hằng ngày người Công Giáo tuyên xưng Chúa Ba Ngôi bằng cả lời nói và cử chỉ khi làm dấu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mối liên hệ tình nghĩa ấy còn vượt ra khỏi Ba Ngôi Thiên Chúa để đến với muôn loài trong vũ trụ.

1. Chúa yêu thương con người. Trong thời đại dịch Covid-19 gây bao đau thương khốn khó, thì những lời Thánh Vịnh Đáp Ca dạt dào tình Chúa yêu thương vang lên đầy an ủi nâng đỡ: “Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống trong buổi cơ hàn.” Chúa trông nom, nuôi sống và cứu vớt nhân loại. Chúa là Cha và nhân loại là con của Ngài. Là Cha nên Chúa không rời xa con người, trước khi về trời, Chúa Giêsu còn nhắn nhủ lời yêu chỉ muốn gần nhau: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

2. Con người đi vào tình nghĩa. Chúa ban lệnh truyền cuối cùng cho các môn đệ trước khi Ngài về trời là “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” Trở thành môn đệ nhờ chịu phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi có nghĩa là đi vào liên hệ tình nghĩa với Chúa Ba Ngôi Cha-Con-ThánhThần. Khi các môn đệ đi vào tình nghĩa Cha-con với Chúa, thì đương nhiên cũng đi vào tình nghĩa anh-em với nhau trong đại gia đình nhân loại này.

Xin Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình và đại gia đình nhân loại được sống an vui hạnh phúc trong những mối liên hệ tình nghĩa yêu thương. Và liên hệ yêu thương đẹp nhất là Chúa thương con, con mến Chúa, và mọi người yêu thương nhau như anh em cùng một Cha chung một mái nhà. Amen.