Một Thiên Chúa, Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần mầu nhiệm thánh, tuyệt hảo.

Thứ nhất, là mầu nhiệm thánh bởi chínhThiên Chúa là Đấng thánh, nơi Ngài vượt trội hơn tất cả các sự thánh trên đời, bởi mọi sự thánh, tốt lành, đều do Ngài. Nơi Ngài mọi sự tuyệt hảo diệu huyền vượt mức. Không vật gì, dù hữu hình, dù vô hình, ngay chỉ cả một í tưởng nhỏ, đơn sơ, cũng không thể thâm nhập. Nơi Ngài là nguồn gốc mọi điều tốt lành. Dù là trên trời, hay dưới thế, tất cả đều do Ngài mà có. Ngài là suối nguồn tình yêu. Thánh Gioan trong Phúc Âm, ngài viết: Thiên Chúa chính là suối nguồn tình yêu tuyệt hảo. Điều phát xuất từ Ngài đều do tình yêu. Ngài là Chúa mọi loài thụ tạo. Chúa muôn loài, muôn vật, bởi tất cả thụ tạo lớn nhỏ đều do Ngài tạo dựng, và ban cho sự sống. Vì thế tất cả đều phải tôn thờ Ngài. Không tôn thờ Thiên Chúa chính là không nhận biết sự thật, nguồn sống, nguồn hạnh phúc phát sinh từ đâu.

Thứ hai, là mối liên kết thánh, tuyệt hảo bởi chính mối liên kết nơi Ngài nói lên điều đó. Đức Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đức Kitô chính là hình ảnh của Chúa Cha; Đức Kitô cũng là hình ảnh Chúa Thánh Thần.

Con người có khả năng họa hình của chính mình, tự chụp hình cho mình, và cho người khác. Nhờ vào khoa học kĩ thuật, con người có thể ghi lại hình ảnh, sinh hoạt, di chuyển, chuyển động với tiếng nói. Đây là những hình ảnh xem ra sống động nhưng thực ra chúng là những hình ảnh, âm thanh chết. Nhờ vào máy móc chuyển tải hình ảnh, âm thanh, mà chúng ta nhìn thấy, nghe được. Ngoài những gì máy móc chuyển tải, những hình ảnh, âm thanh kia không có sự sống, không có cảm xúc, bởi chúng là những hình ảnh, âm thanh chết. Hình ảnh chính xác nhất phản chiếu khi soi gương. Ra khỏi gương hình ảnh đó vĩnh viễn ra đi. Con người không thể lấy lại hình ảnh đã vĩnh viễn ra đi.

Không giống họa hình của ta, hay hình ảnh di động trong phim ảnh, chúng là những hình ảnh chết, không cảm xúc. Hình ảnh Chúa Cha và hình ảnh Chúa Thánh Thần, Đức Kitô mặc khải là hình ảnh thực sự sống động. Những hình ảnh này tràn đầy sự sống, chan hoà tình yêu, tràn ngập lòng Chúa xót thương. Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, mỗi ngôi vị có sứ mạng riêng. Đức Kitô mặc khải hình ảnh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần bởi chính Đức Kitô hứa ban cho môn đệ Ngài Ngôi Ba Thiên Chúa, là Thánh Thần, khi Ngài nói:

Khi nào Thần Khí Sự Thật đến... Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến....Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em' Gn 16: 13-15.

Ngoài Đức Kitô ra ta không thể nhận biết Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đức Kitô là Đấng duy nhất mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Là nguồn tin duy nhất, xác thực vì chính Đức Kitô là Ngôi Hai trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nơi Ngài không thể sai lầm. Lí do thứ nhất chính Ngài đường, là sự thật, và là sự sống Gn 14,6. Sự thật dẫn đến sự thật, sự sống. Thứ hai, Đức Kitô nói về Chúa Cha, chính là Ngài nên không thể sai lầm.

Đức Kitô còn cho Kitô hữu biết, trở thành môn đệ Đức Kitô chính là quà Chúa Cha trao ban cho Đức Kitô.

Tất cả những gì của con đều là của Cha, và tất cả những gì của Cha đều là của con. Gn 17:10.

Trong lời nguyện hiến tế, Đức Kitô cầu cho các môn đệ được liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Môn đệ Đức Kitô liên kết với Đức Kitô và liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa

Lậy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta..... Con đã truyền lại cho họ lời của Cha... Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật... (Con) còn cầu nguyện cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta'. Gn 17:11-21

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là niềm tin của Kitô hữu. Nhờ vào niềm tin này ta trở thành môn đệ Đức Kitô. Nhờ vào niềm tin, ta được liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa như lời Đức Kitô cầu xin.
Tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi chính là tuyên xưng đức tin của mình.

TiengChuong.org

Mirror
The unity of the Holy Trinity is a mystery, both holy and extraordinary.

It is a holy mystery because God is above all things. The Holy Trinity is so unique, and perfect, that nothing can intruded. Everything see- able and unseeable from the creative, and created world was subject under the Holy Trinity's authority. The Holy Trinity is the principle, and the source, that creates the cosmos. We human beings are included- a part of God's creation. To have some knowledge about the Holy Trinity, such knowledge must come from the Holy Trinity itself. The second Person of the Holy Trinity, Jesus, told us about the unity of the Holy Trinity. Through Jesus, we come to know God, the Father, and also through Jesus, we come to know the Holy Spirit. Through Jesus, we have some sense of what the Father and the Holy Spirit are like.

The unity of the Holy Trinity is extraordinary, because Jesus reveals the unity of the Holy Trinity. Through Jesus we know the Father, and through Jesus we know the Holy Spirit. In other words, Jesus is the 'mirror' of the Father and Jesus is the 'mirror' of the Holy Spirit.

We are able to create our own images in print or in drawn portraits. With the help of technology, we are able to make moving images. These moving images have sounds and movements within the structure of a device. They are dead images in a sense, they have no feelings and no love. They do not exit outside the framework of a device. Instant images of ourselves on mirrors exist as long as we stand in front of a mirror. When we move out that sphere, these images cease to exist.

Unlike our dead images, the images, of the Father and the Holy Spirit Jesus revealed, are active and alive. They have personal feelings, true love and compassion. They have their own mission. Through Jesus we come to know the Father, and the Holy Spirit, because Jesus once told us that, everything He has comes from the Father; and everything the Spirit has comes from Jesus. The Spirit of truth 'will not be speaking as from himself.... but all he tells you will be taken from what is mine. Everything the Father has is mine. Jn 16;14-15

In order to know the Father, we must learn what Jesus told us. In order to know the Holy Spirit, we must learn what Jesus revealed. Apart from Jesus, other 'knowledge' of the Father and the Holy Spirit is unreal, and unreliable. Jesus alone authorised true knowledge of His Father, and of the Holy Spirit. Jesus told us we become His disciples, because the Father has given Him to take care of us. In His priestly prayer, Jesus praised the Father. He prayed for us, His disciples.

I pray for them.... for those who have given me, because they belong to you: all I have is yours and all you have is mine Jn 17:10.

The Father's gift are not supposed to be separated from the Holy Trinity. Jesus wishes to unite His disciples to the Holy Trinity. He prayed in His priestly prayer,

'Holy Father, keep those you have given me true to your name, so that they may be one in us.... I passed your word on to them.... Consecrate them in truth; you word is truth (John 17: 12- 17)'.

Professing the Holy Trinity is the confession of love and faith in Jesus.