Máu huyết là một phần trong cơ thể. Máu huyết liên kết chặt chẽ với cơ thể để ban sức sống, nhờ nhau để cả hai cùng sống cho nhau. Máu huyết cung cấp thực phẩm cho cơ thể; cơ thể đổi mới, tái tạo, cũng như tạo máu mới. Cơ thể không máu là cơ thể chết lạnh cóng; máu ở ngoài cơ thể là máu bầm, máu đông, không còn sự sống tốt lành.

Bài đọc một Môisen giúp gợi nhớ Thiên Chúa cứu dân Ngài thoát ách nô lệ, lưu đầy, nơi Aicập. Thiên Chúa tỏ uy quyền với kẻ chống lại Thiên Chúa và tỏ lòng từ tâm, độ lượng với đoàn dân biết thống hối, ăn năn. Trên đường lữ hành về đất hứa đoàn dân di chuyển trong sa mạc, gặp khó khăn, đói khát, họ xin Môisen khẩn cầu cùng Thiên Chúa ban cho họ thực phẩm nuôi thân. Chúa đáp lời, đoàn dân dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Dâng lời cảm tạ không phải là một chọn lựa, mà là tâm tình hiếu thảo của tâm hồn biết phải trái, đúng sai. Lời cảm tạ thể hiện qua việc tin, tôn thờ, trung tín với Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Đấng rộng lượng, từ bi, nhân ái. Trong thời kì rao giảng công khai, Đức Kitô làm phép lạ ít bánh hoá nhiều nuôi dân. Đám đông, quên đói, nhịn khát, nguyên ngày ở cạnh Đức Kitô lắng nghe Ngài rao giảng. Gần tối các tông đồ xin giải tán để họ đi kiếm thực phẩm. Đức Kitô làm phép lạ nuôi đám đông. Ngài chạnh lòng thương dân chúng, cho họ của ăn dư thừa. Những lần nuôi dân như thế là dấu chỉ dẫn đến niềm tin, Đức Kitô sẽ lập phép Thánh Thể, nuôi Kitô hữu.

Mừng kính lễ Mình - Máu Thánh, Chúa ban cho môn đệ chính là mừng món quà sự sống Đức Kitô ban cho nhân loại. Món quà ban sự sống trường sinh này được biết đến như là Thánh Lễ.
Trước khi tháo đanh khỏi thập giá, người lính muốn chắc chắn Đức Kitô đã chết, anh ta cầm đòng đâm cạnh sườn Đức Kitô, chỉ có vài giọt máu đọng trong tim tướt ra, anh tin chắc Đức Kitô đã chết. Trên thập tự, Đức Kitô đã đổ đến giọt máu cuối cùng trong tim để ban sự sống cho môn đệ. Đức Kitô ban tặng Kitô hữu chính Mình- Máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Đây là mối tình cao vời, tình tuyệt vời, Đức Kitô dành cho môn đệ. Kitô hữu tưởng nhớ bữa Tiệc Li, hành động yêu thương cao quí nhất, quan trọng nhất, Đức Kitô tự nguyện hy sinh chết trên thập tự, ba ngày sau sống lại vinh quang, trao ban sự sống trường sinh cho môn đệ. Mỗi lần Kitô hữu tụ họp tham dự Thánh Thể, Kitô hữu không chỉ tưởng nhớ bữa Tiệc Li nhưng chính là đón nhận Đức Kitô vào đời sống, tâm hồn. Đức Kitô, theo cách riêng, huyền bí, Ngài thực sự hiện diện nơi Thánh Thể. Bánh, rượu thường, được chính Thánh Thần Chúa biến đổi thành Mình - Máu Thánh Cực Trọng Đức Kitô. Vì thế Kitô hữu rước lễ chính là rước Đức Kitô sống động vào trong tâm hồn. Đức Kitô phán bảo môn đệ 'Ăn Thịt và uống Máu Thánh Ngài'. Điều này nghe có vẻ chói tai. Có sự thật nào nghe vui tai đâu? Sự thật luôn chứa chất đắng, mà chất đắng thì dã tật.

Đến với Thánh Thể, Kitô hữu đến trước Tôn Nhan Thiên Chúa. Đến với Thánh Thể, Kitô hữu hiện diện trước Tôn Nhan cực thánh, cực trọng, thánh trên hết mọi thần thánh trên trời dưới thế. Đón nhận Thánh Thể chính là đón nhận tình yêu Chúa vào trong tâm hồn. Đến với Thánh Thể, Kitô hữu đón nhận bình an, sự sống trường sinh vào trong cuộc sống. Đón nhận Thánh Thể, Kitô hữu đón nhận tình yêu Đức Kitô tự hiến vì yêu thương môn đệ. Đón nhận Thánh Thể, kitô hữu đón nhận Giao Ước Mới, Giao Ước Thánh, Đức Kitô kết giao với Kitô hữu bằng chính Máu Cực Trọng, Đức Kitô đổ ra trên đường vác thập tự và đổ ra trên thập giá. Mình - Máu thánh Đức Kitô trở thành 'Rượu Mới' trong vương quốc Chúa. (Maco 14:25).

Máu chuyển ôxi khắp châu thân nuôi thân, đồng thời thải bỏ chất dư, cặn bã. Thánh Thể, Mình-Máu thánh Đức Kitô, nuôi đời sống đức tin Kitô hữu, ban sức mạnh tâm linh, tẩy rửa vết nhơ tội lỗi. Thực ra, Đức Kitô không phải chỉ tẩy rửa vết nhơ, tội lỗi. Chính Đức Kitô thay Kitô hữu gánh tội thay. Đấng vô tội tự nhận tội thay. Đấng ban sự sống tự nhận chết thay, ban Kitô hữu sự sống trường sinh. Chúa bình an, thay Kitô hữu giao hoà cùng Thiên Chúa.

Mình- Máu thánh Đức Kitô ban sự sống siêu nhiên, sức mạnh tâm linh giúp Kitô hữu chống lại sa đoạ, xa lánh tội, cám dỗ xác hồn.

Đến với Thánh Thể trong tâm tình thống hối, ăn năn. Đến với Thánh Thể trong tình yêu, lòng mến, cảm tạ, biết ơn. Không ai xứng đáng đến với Thánh Thể. Đức Kitô mời gọi Kitô hữu đến với Thánh Thể. Vì thế Kitô hữu can đảm, vui mừng đón nhận Thánh Thể vào trong tâm hồn, cuộc sống. Đến với Thánh Thể mà thiếu chuẩn bị, thiếu chân tình là hành động coi thường ân sủng Chúa, lạm dụng tình yêu và lòng nhân từ Chúa.

TiengChuong.org

The Summit

Blood is a part of a body, and yet blood and body are well connected. They depend on each other for survival. Blood provides food for the body, and the body renews, and makes new blood. A body without blood is a deathly cold body, and blood without a body is lifeless. Blood outside of a body, or a body without blood is the absence of life.

Today's first reading recalls the story of the pilgrim people. God showed them God's power and mercy. When the pilgrims were wandering in the desert, they were hungry and thirsty. God provided food to keep them alive. People believed, that showing respect to God was not an option, but rather it was an obligation. They showed their gratitude to God by way of faith. Jesus Himself made miracles to feed those who had spent all day long listening to His teaching. These miracles hinted at the establishment of the permanent presence of God in the Holy Eucharist.
The Feast of the Body, and Blood of Christ, is the celebration of life- giving, which Jesus gave to His friends. Its official name is the Eucharist, but commonly known as Mass. Before removing Jesus' body from the cross, a soldier pierced His body, there were a few drops of blood drifting. It confirmed to the soldier, Jesus actually had died. On the cross, Jesus emptied His life to give us the fullness of life. The Holy Eucharist is Jesus' self- sacrificial act of love for His friends. It is the summit of a Christian life. We commemorate Jesus' Last Supper before His Passion. This celebration is not simply a memorial of Jesus' suffering, death, and resurrection. Jesus Himself, in a mysterious way, is truly present at the Holy Eucharist, changing the ordinary bread and wine to become His real Body and Blood. The command to 'Eat Jesus' Body and drink His Blood' is harsh to hear. Indeed, truth always has a bitter taste.

Coming to the Holy Eucharist, we come into God's presence. Coming to the Holy Eucharist, we come before the Most Holy. Receiving the Body and Blood of Jesus, we receive Jesus' life and love. Coming to the Holy Eucharist, we receive salvation and peace. Coming to the Holy Eucharist, we come to Jesus' act of self- sacrificial love. Coming to the Holy Eucharist, we come to God's new covenant, Jesus had established with His own Body and Blood. Jesus' Blood becomes 'the new wine' in God's kingdom (Mark 14:25).

Blood brings oxygen, and nutrients to feed a body. The Holy Eucharist, the Body and Blood of Jesus, brings us new life, that energizes our spiritual life. Blood removes waste materials to keep a body healthy. Jesus not only removed or erased our sins, He actually took our sins on His own shoulders as if they were His own, and carried them for us. Jesus offered us the Holy Eucharist as food for our soul, to strengthen our inner life, to fight against vices, and avoid temptations. The Holy Eucharist satisfies our spiritual needs, and brings us lasting salvation, and eternal peace.

We need to come to the Eucharist with an act of faith. It is shown through utmost personal preparations, care, respect, and reverence. It is no matter how much we have prepared ourselves, we are unworthy to come to the Holy Eucharist. We come to the Holy Eucharist because the Lord asked us to come. We are encouraged to come to the Holy Eucharist. Receiving the Holy Eucharist without utmost preparation is an act of disgrace, abuse of God's everlasting love and mercy.