Nghỉ ngơi không phải là xa xỉ, vô bổ, phí thời gian, mà chính là nhu cầu cần thiết cho cơ thể con người. Nghỉ ngơi cho cơ thể lại sức, tốt cho sức khỏe và là thời gian cần thiết cho cơ thể xả độc tố trong người. Cơ thể làm việc tái tạo đó trong lúc chúng ta nghỉ xả hơi, và ngay cả trong lúc chúng ta ngủ.

Cuộc sống tâm linh cũng cần nghỉ ngơi. Khác với cơ thể, lúc tâm linh nghỉ ngơi chính là lúc tâm linh liên kết với tình yêu Chúa. Tự tâm linh không thể tái tạo tình yêu mà tâm linh nhận tình yêu từ Thiên Chúa. Vì thế tâm linh nghỉ chính là lúc tâm linh liên kết với Thiên Chúa. Liên kết với Thiên Chúa qua cầu nguyện. Nhờ vào tình yêu Chúa mà tâm linh bài trừ được các dịp tội, đủ sức mạnh chống lại cám dỗ, sửa sai, chỉnh đốn lại con đường tâm linh.

Cách đẹp nhất cho một ngày là bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Cảm tạ Chúa cho một đêm ngủ yên lành và phó dâng ngày mới cho Thiên Chúa. Xin Chúa cùng đồng hành với ta trong cuộc sống, hướng dẫn tư tưởng, hành động để ta sống, sinh hoạt, làm đẹp lòng Chúa. Cuối ngày làm việc, cần nhìn lại. Xét mình xem ta liên kết với Chúa, với tha nhân ra sao?. Lần này chúng ta không xin ơn gì ngoài ơn thinh lặng. Xin cho tâm hồn lắng đọng để nhìn lại sự việc trong ngày. Nhìn đến mối giây liên kết giữa ta với Chúa, giữa ta với tha nhân. Trước khi ngủ dâng trọn đêm cho Chúa coi sóc, bảo vệ.

Môn đệ Đức Kitô luôn liên tưởng đến hướng dẫn Đức Kitô dặn các ông. Các ông tin tưởng, trung thành với giáo huấn Đức Kitô. Dù Đức Kitô không hiện diện bằng xương thịt, các ông không nhìn thấy Ngài, nhưng các ông tin Ngài hiện diện cách vô hình giữa các ông. Điều này ban cho các ông tâm hồn bình an. Các ông nhận biết Thánh Thần Chúa hoạt động trong đời sống các ông và trong đời sống những ai thành tâm đón nhận lời các ông rao giảng.

Trở về từ cánh đồng truyền giáo, các ông rất mệt nhưng đồng thời rất vui. Vui vì gặp lại Thầy Chí Thánh, vui vì gặp lại các anh em, ai cũng mạnh khoẻ, vui vì công việc truyền giáo thành công rực rỡ. Đức Kitô biết các ông rất mệt, nên Ngài khuyên các ông đi tìm vơi hoang vắng, nghỉ ngơi, lại sức.

Các ông xuống thuyền, đám đông đoán biết nơi các ông sẽ đến, họ đi bộ tới trước các ông. Tông đồ đi thuyền đến chậm có lẽ do mệt mỏi và đói khát làm chuyến hải hành chậm chạp. Đến nơi Thầy trò thấy đám đông dân chúng chờ sẵn trên bờ. Đám đông chào đón Thầy trò cho biết họ có cảm tình nồng hậu với các ông. Đám đông yêu quí các ngài và các ngài yêu mến đám đông. Họ muốn nghe thêm các ông giảng dậy. Phục vụ tha nhân đòi hỏi tinh thần cởi mở, mềm dẻo và uyển chuyển khi cần. Nhiều khi phải đặt thứ tự ưu tiên phục vụ tha nhân trên nhu cầu riêng của cá nhân. Đây chính là một phần của việc tông đồ.

Đức Kitô tỏ lòng thương xót đám đông vì

'họ như những chiên không chủ chăn'. c.34.

Ngài giảng dậy họ bởi tâm tư Ngài rất yêu mến những ai thành tâm, cởi mở, rộng lòng đón nhận Lời Chúa.

Chúng ta nhận biết Đức Kitô bởi chính Ngài tỏ lòng thương đến chúng ta, và chúng ta chân thành đáp lại lời Ngài mời gọi trở thành con cái Chúa. Chúng ta học từ Đức Trinh Nữ Maria thưa
'xin vâng', trung thành bước theo Chúa.

TiengChuong.org

Relaxation

Relaxation is not a luxury, but rather a good thing for our well being. Our physical body and mind regularly need to recharge energy, and to refresh themselves. They do it best when we take time to relax, and while we sleep. Our spiritual journey needs time to relax, to refresh our faith journey, and most importantly to recharge our appreciation of God's love through prayer and meditation. Our faith needs God's love, and we gain it through prayers. The best way to begin our day is to do so with morning prayer. We give thanks to God for a good night's sleep and to offer a new day to God. We believe God is active in us. God directs our thoughts and actions, and God is our companion on our journey. At the end of an active day, we need time for reflexion. It is not a time to plead for new things, but rather a time to contemplate the foot prints of God, Who is active in the world, and Who is present in our daily activities. Daily meditation helps us to examine how we had been with God on that particular day. At the end of our meditation, we ask for God's protection while we sleep.

The apostles constantly recalled Jesus' instructions in their mission field. They believed, and were faithful to, His words. Jesus was not physically with them in their mission field, but they trusted Him. They believed, He was invisible amongst them. This trust gave them peace of mind. They felt God's Spirit was working in their own lives and in the lives of others.

Returning from their mission, they were dead tired, but full of joy. They were very happy when they saw Jesus, and saw each other. They joyfully told each other stories of their work experience. Knowing how tired the apostles were, Jesus showed them His love and care when He told them to go to

'a lonely place and rest for a while' v.31.

Resting, in the Bible, associates with a quiet place. It is a place to enjoy the beauty, and the vastness of God's creation. It is a time to feel the peacefulness, and the harmony of the natural world. It is a time for relaxation, to recharge energy, and a place to be alone with God. Jesus told the apostles to relax, and to learn more about themselves. They learnt about their ability to communicate in public, and the ability to relate to the crowds.

The apostles boarded their boats, and sailed to the lonely place, but the crowds predicted their arrival point, and reached there on foot before them. Probably tiredness, and hunger slowed their journey. The crowds followed the apostles to show they had established a strong bond with those whom they served. The crowds loved the apostles, and they loved them. The crowds wanted to be with them, and wanted to hear more from the apostles. Jesus wanted the apostles to have a break, but the crowds wanted them to go on working. Serving others requires flexibility. Sometimes we need to prioritise the needs of others before our own, and that is part of our call to follow, and to serve.

Jesus had compassion for the crowds, because they were 'like sheep without a shepherd v.34'. He taught them at length. His heart was warm for those who were hungered to hear the word of God. We came to know Jesus because He had shown us His compassion and love, and we respond with a strong, firm: 'Yes' to follow.